Azatçı

…Hiçbir kaynakta bunlar geçmez. Peki bu satırlar nereden ve neden buraya yazıldı?

En büyük kaynaktan yazıldı.. En büyük kaynak, AZATÇI’nın ve Bilal’in karakterlerini “okuma” tekniğidir.

Peki nasıl okunmuştur?.. Bu okuma tekniği bir sır mıdır? Bir keşif midir? Bir ilim midir?

Hayır hiç birisi de değildir..

* * *

Kur’ân-ı Kerim’de hicret sırasında Rasûlullah’la beraber olmasından dolayı, “…mağarada bulunan iki kişiden biri…” (et-Tevbe, 9/40) şeklinde ondan bahsedilmektedir.
Asıl adı Abdülkâbe olup, İslâm’dan sonra Rasûlullah (s.a.s.)’in ona Abdullah adını verdiği kaydedilir. Azaptan azad edilmiş mânâsına “atik”; dürüst, sadık, emin ve iffetli olduğundan dolayı da “sıddik” lâkabıyla anılmıştır. “Deve yavrusunun babası” manasına gelen Ebû Bekir adıyla meşhur olmuştur.
Müşriklerin işkencelerine maruz kalan güçsüzleri, köleleri korudu; servetini eziyet edilen köleleri satın alıp AZAT etmekte kullandı. Bilâl, Habbab, Lübeyne, Ebû Fukayhe, Amir, Zinnire, Nahdiye, Ümmü Ubeys bunlardandır..

AZATÇI

Bilal r. a., Habeşli bir köle idi. Güçlü kasları vardı. Çelik gibi iradesi ve sahibine ihanet etmeme hasleti vardı. Bu özellikler onu çok pahalı bir eşyâ hükmüne yükseltiyor ve köle piyasasında iyi para ediyordu. Fakat bir tek kusuru vardı, Kutsal Kâbe’nin ilahını ve ilah ile insanlar arasındaki “aracı” güçler olan putları inkâr ediyordu.

Çok da inatçıydı. Çok ağır işkencelere rağmen; Hz. Muhammed a. s.’ın anlattığı Allah’a imandan vazgeçmiyordu. Sahibi anlamıştı ki “ölmek var dönmek yok” diyordu.

Sahibi onu iki nedenden dolayı öldürmüyordu.

1. Kölelerin ölüsü beş para etmiyordu fakat dirisi (hele bir de Bilal gibi yüksek iş randımanlısı) her an satılabilecek hazır para demekti.

2. Ağır ama öldürmeyici işkenceler diğer kölelere ibret-i âlem oluyor ve Müslüman olmaktan korkutuyordu.

Bir gün işkence son haddine varmıştı. Sahibin de gözü dönmüştü artık, ölürse ölsün diyordu. On altına satılan kölelere göre Bilal yüz altın ediyordu ve sahibi göz göre göre onu öldürürse Arap içinde şânı şöhreti daha da yücelecekti. Ümeyye bin Halef ne cömert adam, yüz altını toprağa saçtı diyeceklerdi.

Güneş’in ne Bilal’dan ne de işkenceden haberi vardı. Mekke’nin kumlarını, kayalarını ısıtmakla meşguldü. Ebu’l Hakem Bilal’i kızgın kuma gömmüş, göğsüne yumurtayı kızartacak derecede kızgınlaşmış ağır bir taş koymuştu. Ümeyye’nin kölesi Bilal’e, Ebu’l Hakem (nâm-ı diğer, ebu Cehil) gönüllü işkencecilik ederdi.

Bilal’in inlemeleri yavaşlamış, dili peltekleşmiş fakat hâlâ “Tanrı yok, ancak Allah” diye fısıldıyordu. Birisi koşarak Mekke sokaklarında kayboldu. İki kişi olarak geri döndü. Yanındakiyle birlikte koşuyorlardı. Bilal’e doğru koşuyorlardı.

Taşın ağırlığı Bilal’in göğüs kafeslerini çatırdattıkça cennetin kapısı da açılıyordu. Bir an önce yetişip cennetin kapısı açılmadan Bilal’i kurtarmalıydılar.

AZATÇI gelmişti. Elinde iki kese tutuyordu. Ümeyye’ye iki keseyi birden uzattı. Yüz yerine iki yüz altın vermişti. Ümeyye sırıtarak altınları koynuna indirdi. Çok iyi bir alış veriş olmuştu. Tahmininden yüz altın fazlaya satmıştı elindeki “eşya”sını.

Bilal Ümeyye’den satın alınmıştı. Yeni sahibi AZATÇI idi. Bilal biliyordu ki; AZATÇI köle edinmiyordu, o anda AZAT ediyordu.

Bilal gururlu idi. Bedelini ödemeliydi. Bir yıl, beş yıl, on yıl ne kadar olursa olsun AZATÇI’ya çalışarak iki yüz altınlık hizmet vermeliydi. AZATLI KÖLE etiketini alın teriyle hak etmeliydi.

Fakat AZATÇI ne altın ne de hizmet istiyordu. Bilal ise AZATÇI’yı henüz çok yakından tanıma fırsatı bulamamıştı. Sadece “fiysebilillah” AZATÇILIK yaparak azat ettiği kölelerin bağrına Ebu’l Hakem’in taşından daha da ağır olan “MİNNET” yükünü yüklediğini zannediyordu.

İnsan; hele bir de Bilal gibi bir Hz. İnsan, Ebu Cehil’in işkence taşına dayanabilirdi ama ölünceye kadar sırtından inmeyecek olan MİNNET kamburuna dayanamazdı.

Azat olunan kölelere yine insan denilmez, özgür insan asla denilmezdi. Sadece azatlı köle denirdi. Falancanın azatlı kölesi denilirdi. Ne dayanılmaz bir hakaretti. Bilal de dayanamadı.

Yine inadı tutmuştu. AZATÇI’dan kendisini ya satın alacak hizmet anlaşması yapacaktı ya da… bilmiyordu ne yapmalıydı?

Bilal’in derisi Allah’ın siyah rengi ile boyanmıştı. Kalbi ve aklı ise Allah’ın ilim sıfatı ile boyalı olduğu için ışıktan daha beyaz ışık saçan süper bir zekâya sahipti.

AZATÇI’nın AZATÇILIK’tan ne elde ettiğini anlayacaktı. Beklediği cevapları alamazsa tekrar geri dönüp Ümeyye’ye köle olmaya bile razıydı.

Bilal sordu:

“AZAT” ettiğin kölelerden niçin karşılık almıyorsun?

AZATÇI cevapladı:

“Ben AZAT etmiyorum, AZAT eden ben olsaydım mutlaka karşılığını talep ederdim!”

Bilal sordu:

“Allah mı AZAT ettiriyor? Karşılığını Allah’dan sevap olarak mı alacaksın?”

AZATÇI cevapladı:

“Allah AZAT ettirmiyor, çünkü Allah hiçbir kulunu köle olarak kabul etmez. Sen köle değildin, eğer köle olsaydın Allah AZAT ettirirdi. Allah bana sevap vermiyor. Çünkü şimdiye kadar AZAT edecek bir köle bulamadım. Köle olsaydı ve ben AZAT olunmasına vesile olsaydım mutlaka yüz şehit sevabı alırdım.”

Bilal sordu:

“ İki yüz altın verdin, altınlar senin alın terinle kazandıkların değil mi?”

AZATÇI cevapladı:

“Altın Ümeyye’ye göre altındır bize göre ise çakıl taşından daha değerli değildir. Değerli olsaydı zaten vermezdim.”

Bilal son kez hitap etti:

“Beni Azat ettiğin için içimden sana minnet duymak gelmiyor. Sen de benden minnet duymamı beklemezsen beni çok ağır bir şekilde yük altında bırakırsın. Benden minnet duymamı iste. Ölünceye kadar senin minnetin altında ezilerek borcumu ödeyeyim.”

AZATÇI son sözünü söyledi:

“Ben tüccarım. Mal alır mal satarım. Kâr da ederim zarar da ederim. İnsan ise mal değildir, ne satın alınabilir, ne de satılabilir. Senden minnet beklersem seni satın almış olurum ve senin yüzünden çok büyük zarar ederim. Sevap ve minneti kazanırım fakat Resulullah’ı sevap ve minnete satmış olurum. Lütfen bana zararlı bir alış veriş teklif etme”.

Bilal’in de beklediği cevaplar bunlardı. İyi bir amelden cenneti, minneti, sevabı, rızayı bekleyen Allah’ı kaybeder, Resul a. s.’ı sevap ve cennet karşılığı satmış olarak en büyük hüsrana uğrayanlardan olurdu.
. . .

Bilal ve AZATÇI arasında böyle bir diyalog yaşanmadı. Hiçbir kaynakta bunlar geçmez. Peki bu satırlar nereden ve neden buraya yazıldı?

En büyük kaynaktan yazıldı. En büyük kaynak, AZATÇI’nın ve Bilal’in karakterlerini “okuma” tekniğidir.

Peki nasıl okunmuştur? Bu okuma tekniği bir sır mıdır? Bir keşif midir? Bir ilim midir?

Hayır hiç birisi de değildir.

Bilal-i Habeşî’nin kölelik acısının bir benzerini ruhumuzda yaşamak, sonra Bilal’in kölelikten kurtulduğu gibi ruhumuzda yaşadığımız kölelikten kurtulmak bizi en kestirme yoldan “okur” yapacaktır ve “okuma tekniği”ni öğretecektir.

Ruhunla, kalbinle ve aklınla Allah’a lâyıkıyla iman etmek istersin. Allah’ı ararsın. Allah’a iman ettirecek, Allah’a vuslat ettirecek ne var ise peşinden koşarsın.

Kapı kapı mürşid (yol gösterici) ararsın.

Cilt cilt kitapları adeta yutarak okursun.

Bize sadece “Kur’an yeter” diyen gruplara karışırsın.

“Önce kıyafetini sarık ve sakal moduna ayarla gerisi kolay” diyenlerin eteklerine yapışırsın.

Bir balarısı gibi bu güzel ve temiz görünümlü çiçeklerin hepsine konarsın, polen ve öz toplarsın.

Allah ilmini ararken, tanrı bilimi Bilal’in göğsüne bastırılan taş gibi;

tüm ağırlığıyla ruhunun kanatlarına,

kalbinin kaslarına

ve

aklının derinliklerine öyle bir biner ki ‘emreden tanrı’nın kölesi olursun.

Tanrın sana emrettiği halde;

Şehir belediye meclisinde çoğunluğu yakalayamadığın için,

senatoda tek hükumet olarak iktidarı yakalayamadığın için,

tüm İslâm ülkelerini tek çatı altında toplayamadığın için,

tüm dünya ülkelerini …izmin sömürüsünden kurtaramadığın için

çok günahkar,

sorumluluğunu yerine getiremeyen pasif,

tanrının kulum demekten utandığı işe yaramaz bir mahluksundur artık.

Aşağılık bir kölesindir.

Yeryüzünde basit bir sanayi artığısındır.

Bu yargılardan kurtulman dava uğrunda bir lidere ya da bir tanrı dostuna tabi olman ve o liderlerin manevi sultası altına girmenle mümkündür. Onlar seni dünya …izmlerinden, nefsi emmarenin şerrinden, günahlı yollardan, ibadetsiz hayattan ve tanrıya isyandan SATIN ALMIŞTIR.

Bedeli ise o SATIN ALICILAR’a dünyada ve ahirette minnet duymandır, hizmet etmendir, bilincinde tanrını, sırtında EFENDİ’ni ebedi taşımandır. Yine de haklarını ödeyemezsin ya… (derler)…

Kölelikten Bilal gibi bunalırsın. Bilal-i Habeşi’nin minneti reddeden karakterini “okumaya” başlarsın.

Sonra…

Bir gün.

Bir AZATÇI, bilincine çöreklenmiş olan tanrından ve efendilerinden seni satın alır ve Hz. Muhammed’in Açıkladığı ALLAH’a AZAT eder.

Yıllarca bilincinde taşıdığın ağırlıktan kurtulunca aynen Bilal gibi, AZATÇI’ya karşılığını ödemek istersin.

Fakat senden hiçbir ücret istemez. Minnet beklemez, iltifat beklemez, hizmet beklemez, dünya ve ahiret özgürlüğüne ipotek koymaz.

Çünkü AZATÇI usta tüccardır. Nasıl kâr edeceğini ve nasıl zarar edeceğini dünya ve ahiret tüccarlarının Pîri Hz. Muhammed Mustafa a. s’ın ve BAŞ AZATÇI Hz. EBÛ BEKİR r. a.’in “sistemini okuyarak” öğrenmiştir.

Kemal GÖKDOĞAN
www.yorumsuzblog.net.tc
kemalgokdogan@gmail.com

Reklamlar

11 Responses to “Azatçı”


 1. 1 kenan 28 Ocak 2008, 7:02

  Yüce ALLAHım bize de AZATCInı nasib ederek bizi nefsimizden azat eyle…

 2. 2 emre k. 28 Ocak 2008, 9:11

  Es Selammm
  guzel gonlune saglık, tesekkur ederim bu yazın icin.
  Uzun suredir aklımı karıstıran benım ıcın cok onemlı bır soruya yanıtı yazında buldum.
  Allah kalbındeki Azatcı (SAV) sevgisini korusun.
  Sevgi saygı ve selam ile.
  e.k

 3. 3 KGökdoğan 28 Ocak 2008, 1:51

  Bir okurumuza…
  İnsanın insana değer vermesi, maddî ve mânevi hiçbir çıkar hesabına girmeden karşılıksız sunduğu “güzellikler” için teşekkür etmesi “övgü” değildir. Muhammedî ahlâk zaten Allah’dan başka hiçbir hedefe; makam, mansıp, pâye, ünvân vermeye ve almaya müsaade etmiyor.

  Allah’ın sonsuz isim, sıfat ve fiilerine abdiyetiyle mazhar olmuş Zirve İnsan Resulullah (s.a.v.)’in “baş azatçılık” hasleti Hz. Ebû Bekir r.a.’de daha da bir belirgin yaşanmıştır.

  Hz. Ebû Bekir’de ya da bir başkasında anlatılan elbette ki yine Resulullah a.s.’ın ahlâkıdır, her gölgede görmemiz gereken O’dur.

  Satır arasında görünmeyen duygularımızın belirginleşmesi için gönderdiğiniz (e-mail) uyarısına teşekkür ediyorum.
  KGökdoğan

 4. 4 damla 28 Ocak 2008, 5:36

  Hic bir makam, mertebe, ve dahi iltifat beklemeyen; sirtimizdaki yuklerden, efendilerden bizi azat eden, Resulullah Aleyhisselam ilmini sacan, Modern Cagin Azatci’sina ve takipcilerine Selam olsun.

  Yazinizi bir dost tavsiyesi uzerine okudum. Iyi ki okumusum. Yazinizdaki tesbitler ve iliskilendirme cok hos olmus gercekten. Icimdeki bir sesi sizin kaleminizden dinlemis gibi oldum Sn Gokdogan. Gonlunuze, kaleminize saglik.

 5. 5 saim 29 Ocak 2008, 7:59

  “Müşrik kadınları, iman edinceye kadar nikahlamayın; iman eden bir cariye, -hoşunuza gitse de- müşrik bir kadından daha hayırlıdır.”
  İÇSEL YORUM:
  Müşrik kadınları (Allah’ın Rahiym isminin dışında, üretken olduğu sanılanlar -mesela doğa gibi- ), iman edinceye kadar (varlıklarının ve özelliklerinin Allah’a ait olduğunu anlayıncaya kadar) nikahlamayın (varlığınızı onlarla ilişkilendirmeyin. Mesela; doğanın sizi ürettiğini sanıp kendinizi doğanın bir parçası görüp ilişkilendirmeyin. Sizin de, doğanın da Allah’ın varlığı ve özellikleriyle var olduğunuzu anlayın. Bu şekilde aranızda bir ilişki kurun.); iman eden bir cariye, (üretken olmayıp, -Ahad, Samed,… Allah’ın zatı-, BİR olan varlık inancı) -hoşunuza gitse de- (nefsiniz-birimselliğiniz, kendini içinde bulduğundan, beş duyu ile sınırlı olduğundan, örneğin doğayı üretken kabullense de) müşrik bir kadından daha hayırlıdır. (“Allah’ın dışında, üretken olduğu sanılanlar -doğa- inancından” daha iyidir, daha doğrudur.)”

  NOT: Maddenin kölesi olmaktan azat olup, Allah’a kul olduğunu anlamak dileğiyle, devamı inşallah sonraki yorumda!..

 6. 6 saim 29 Ocak 2008, 8:41

  “Müşrik kadınları, iman edinceye kadar nikahlamayın; iman eden bir cariye, -hoşunuza gitse de- müşrik bir kadından daha hayırlıdır.Müşrik erkekleri de iman edinceye kadar nikahlamayın; iman eden bir köle, -hoşunuza gitse de- müşrik bir erkekten daha hayırlıdır. Onlar, ateşe çağırırlar, Allah ise kendi izniyle cennete ve mağfirete çağırır. O, insanlara ayetlerini açıklar. Umulur ki öğüt alıp-düşünürler. (BAKARA SURESİ / 221)

  İÇSEL YORUM:
  Müşrik kadınları(Allah’ın Rahiym isminin dışında, üretken olduğu sanılanlar-mesela doğa gibi-), iman edinceye kadar(varlıklarının ve özelliklerinin Allah’a ait olduğunu anlayıncaya kadar) nikahlamayın(varlığınızı onlarla ilişkilendirmeyin. Mesela; doğanın sizi ürettiğini sanıp kendinizi doğanın bir parçası görüp ilişkilendirmeyin.Sizin de, doğanın da Allah’ın varlığı ve özellikleriyle var olduğunuzu anlayın.Bu şekilde aranızda bir ilişki kurun.);iman eden bir cariye,(üretken olmayıp, -Ahad,Samed,… Allah’ın zatı-, BİR olan varlık inancı) -hoşunuza gitse de-(nefsiniz-birimselliğiniz, kendini içinde bulduğundan, beş duyu ile sınırlı olduğundan, örneğin doğayı üretken kabullense de ) müşrik bir kadından daha hayırlıdır.(“üretken olmayıp, -Ahad,Samed,… Allah’ın zatı-, BİR olan varlık inancı”, “Allah’ın dışında, üretken olduğu sanılanlar-doğa- inancından” daha iyidir,çünkü doğrusu budur.)”

  Müşrik erkekleri de(“kendinde varlık-güç görüp, Allah’a ortak koşan” anlayışı) iman edinceye kadar nikahlamayın(Allah’ın varlığı ile ilişkilendirin, onların varlığını Allah’ın varlığına bağlayın, Allah’ın varlığı ile var olan varlıklar anlayışına bağlanın.); iman eden bir köle(varlığı, Allah’ın varlığına bağlı varlıklar anlayışı), -hoşunuza gitse de-(birimselliği; sınırlı kapasitesi dolayısıyla kendinde varlık-güç görse de) müşrik bir erkekten daha hayırlıdır(“kendinde varlık-güç görüp, Allah’a ortak koşan anlayıştan” daha iyidir,çünkü doğrusu budur.). Onlar, ateşe çağırırlar(“kendinde varlık-güç görüp, Allah’a ortak koşan anlayış” yanlıştır, kişiyi yakar, azap verir.), Allah ise kendi izniyle cennete ve mağfirete çağırır.(“Allah’ın varlığı ile var olan varlık anlayışı” kişiyi birimselliğin getirdiği sınırlı,yok olucu, amaca ters özelliklerden arınıp, sınırsız, kalıcı, gerçek kuvvelere, özelliklere yönlendirir.)O, insanlara ayetlerini açıklar.(O Allah’ın, insanlara yaptığı bu açıklama gerçeğin işareti, izleridir.). Umulur ki öğüt alıp-düşünürler.( Bu işaretlerden gerçeğe yönelin.İşaretlerde takılmayın.Düşünün, bu şifreleri çözün.Zahirinde kalmayın, işin özüne yönelin.)

 7. 7 saim 29 Ocak 2008, 9:08

  Müşrik erkekleri de iman edinceye kadar nikahlamayın; iman eden bir köle, -hoşunuza gitse de- müşrik bir erkekten daha hayırlıdır. Onlar, ateşe çağırırlar, Allah ise kendi izniyle cennete ve mağfirete çağırır. O, insanlara ayetlerini açıklar. Umulur ki öğüt alıp-düşünürler.

  İÇSEL YORUM: Müşrik erkekleri de(“kendinde varlık-güç görüp, Allah’a ortak koşan” anlayışı) iman edinceye kadar nikahlamayın(Allah’ın varlığı ile ilişkilendirin, onların varlığını Allah’ın varlığına bağlayın, Allah’ın varlığı ile var olan varlıklar anlayışına bağlanın.); iman eden bir köle(varlığı, Allah’ın varlığına bağlı varlıklar anlayışı), -hoşunuza gitse de-(birimselliği; sınırlı kapasitesi dolayısıyla kendinde varlık-güç görse de) müşrik bir erkekten daha hayırlıdır(“kendinde varlık-güç görüp, Allah’a ortak koşan anlayıştan” daha iyidir,çünkü doğrusu budur.). Onlar, ateşe çağırırlar(“kendinde varlık-güç görüp, Allah’a ortak koşan anlayış” yanlıştır, kişiyi yakar, azap verir.), Allah ise kendi izniyle cennete ve mağfirete çağırır.(“Allah’ın varlığı ile var olan varlık anlayışı” kişiyi birimselliğin getirdiği sınırlı,yok olucu, amaca ters özelliklerden arınıp, sınırsız, kalıcı, gerçek kuvvelere, özelliklere yönlendirir.)O, insanlara ayetlerini açıklar.(O Allah’ın, insanlara yaptığı bu açıklama gerçeğin işareti, izleridir.). Umulur ki öğüt alıp-düşünürler.( Bu işaretlerden gerçeğe yönelin.İşaretlerde takılmayın.Düşünün, bu şifreleri çözün.Zahirinde kalmayın, işin özüne yönelin.)

 8. 8 Saime 29 Ocak 2008, 9:09

  Sevgili Saim, Müşrik görüşü olup, imana getirme aşkı olmayan erkekle nikahlanmasa ne olur, nikahlansa ne olur?

  İyi görüşü olan erkek her kadının hayrını ortaya çıkarabilecek kabiliyettedir, heybettedir ilmimce. Kötü kadın yoktur, kendini yetiştiremeyen, erkekliğin anlamını çözememiş çocuk ruhlu erkek, kadının hakkını veremediği için kadına kötü demeyi seçmiş erkek türü vardır. Kadını değerli gören, hakkını vermede becerisi olan Allah Ahlaklıdır ve nikahtaki kerameti ortaya koyabilecek güçtedir.

 9. 9 saim 29 Ocak 2008, 9:31

  “Müşrik kadınları, iman edinceye kadar nikahlamayın; iman eden bir cariye, -hoşunuza gitse de- müşrik bir kadından daha hayırlıdır.Müşrik erkekleri de iman edinceye kadar nikahlamayın; iman eden bir köle, -hoşunuza gitse de- müşrik bir erkekten daha hayırlıdır. Onlar, ateşe çağırırlar, Allah ise kendi izniyle cennete ve mağfirete çağırır. O, insanlara ayetlerini açıklar. Umulur ki öğüt alıp-düşünürler. (BAKARA SURESİ / 221)

  İÇSEL YORUM:
  Müşrik kadınları(Allah’ın Rahiym isminin dışında, üretken olduğu sanılanlar-mesela doğa gibi-), iman edinceye kadar(varlıklarının ve özelliklerinin Allah’a ait olduğunu anlayıncaya kadar) nikahlamayın(varlığınızı onlarla ilişkilendirmeyin. Mesela; doğanın sizi ürettiğini sanıp kendinizi doğanın bir parçası görüp ilişkilendirmeyin.Sizin de, doğanın da Allah’ın varlığı ve özellikleriyle var olduğunuzu anlayın.Bu şekilde aranızda bir ilişki kurun.);iman eden bir cariye,(üretken olmayıp, Allah’ın varlığı ile var olan varlık inancı) -hoşunuza gitse de-(nefsiniz-birimselliğiniz, kendini içinde bulduğundan, beş duyu ile sınırlı olduğundan, örneğin doğayı üretken kabullense de ) müşrik bir kadından daha hayırlıdır. (“üretken olmayıp, Allah’ın varlığı ile var olan varlık inancı”, “Allah’ın dışında var olup, üretken olduğu sanılan inancından” daha iyidir, çünkü doğrusu budur.)”

  Müşrik erkekleri de(“kendinde varlık-güç görüp, Allah’a ortak koşan” anlayışı) iman edinceye kadar nikahlamayın(Allah’ın varlığı ile ilişkilendirin, onların varlığını Allah’ın varlığına bağlayın, Allah’ın varlığı ile var olan varlıklar anlayışına bağlanın.); iman eden bir köle(varlığı, Allah’ın varlığına bağlı varlık anlayışı), -hoşunuza gitse de-(birimselliği; sınırlı kapasitesi dolayısıyla kendinde varlık-güç görse de) müşrik bir erkekten daha hayırlıdır(“kendinde varlık-güç görüp, Allah’a ortak koşan anlayıştan” daha iyidir,çünkü doğrusu budur.). Onlar, ateşe çağırırlar(“kendinde varlık-güç görüp, Allah’a ortak koşan anlayış” yanlıştır, kişiyi yakar, azap verir.), Allah ise kendi izniyle cennete ve mağfirete çağırır.(“Allah’ın varlığı ile var olan varlık anlayışı” kişiyi birimselliğin getirdiği sınırlı,yok olucu, amaca ters özelliklerden arınıp, sınırsız, kalıcı, gerçek kuvvelere, özelliklere yönlendirir.)O, insanlara ayetlerini açıklar.(O Allah’ın, insanlara yaptığı bu açıklama gerçeğin işareti, izleridir.). Umulur ki öğüt alıp-düşünürler.( Bu işaretlerden gerçeğe yönelin.İşaretlerde takılmayın.Düşünün, bu şifreleri çözün.Zahirinde kalmayın, işin özüne yönelin.)

 10. 10 saim 29 Ocak 2008, 10:38

  (BAKARA SURESİ / 221)
  “Müşrik kadınları, iman edinceye kadar nikahlamayın; iman eden bir cariye, -hoşunuza gitse de- müşrik bir kadından daha hayırlıdır.Müşrik erkekleri de iman edinceye kadar nikahlamayın; iman eden bir köle, -hoşunuza gitse de- müşrik bir erkekten daha hayırlıdır. Onlar, ateşe çağırırlar, Allah ise kendi izniyle cennete ve mağfirete çağırır. O, insanlara ayetlerini açıklar. Umulur ki öğüt alıp-düşünürler.

  İÇSEL YORUM:
  Müşrik kadınları(Allah’ın Rahiym isminin dışında, üretken olduğu sanılanlar-mesela doğa gibi-), iman edinceye kadar(varlıklarının ve özelliklerinin Allah’a ait olduğunu anlayıncaya kadar) nikahlamayın(varlığınızı onlarla ilişkilendirmeyin. Mesela; doğanın sizi ürettiğini sanıp kendinizi doğanın bir parçası görüp ilişkilendirmeyin.Sizin de, doğanın da Allah’ın varlığı ve özellikleriyle var olduğunuzu anlayın.Bu şekilde aranızda bir ilişki kurun.);iman eden bir cariye,(üretken olmayıp, Allah’ın varlığı ile var olan varlık inancı) -hoşunuza gitse de-(nefsiniz-birimselliğiniz, kendini içinde bulduğundan, beş duyu ile sınırlı olduğundan, örneğin doğayı üretken kabullense de ) müşrik bir kadından daha hayırlıdır. (“üretken olmayıp, Allah’ın varlığı ile var olan varlık inancı”, “Allah’ın dışında var olup, üretken olduğu sanılan inancından” daha iyidir, çünkü doğrusu budur.)”

  Müşrik erkekleri de(“kendinde varlık-güç görüp, Allah’a ortak koşan” anlayışı) iman edinceye kadar nikahlamayın(Allah’ın varlığı ile ilişkilendirin, onların varlığını Allah’ın varlığına bağlayın, Allah’ın varlığı ile var olan varlıklar anlayışına bağlanın.); iman eden bir köle(varlığı, Allah’ın varlığına bağlı varlık anlayışı), -hoşunuza gitse de-(birimselliği; sınırlı kapasitesi dolayısıyla kendinde varlık-güç görse de) müşrik bir erkekten daha hayırlıdır(“kendinde varlık-güç görüp, Allah’a ortak koşan anlayıştan” daha iyidir,çünkü doğrusu budur.). Onlar, ateşe çağırırlar(“kendinde varlık-güç görüp, Allah’a ortak koşan anlayış” yanlıştır, kişiyi yakar, azap verir.), Allah ise kendi izniyle cennete ve mağfirete çağırır.(“Allah’ın varlığı ile var olan varlık anlayışı” kişiyi birimselliğin getirdiği sınırlı,yok olucu, amaca ters özelliklerden arınıp, sınırsız, kalıcı, gerçek kuvvelere, özelliklere yönlendirir.)O, insanlara ayetlerini açıklar.(O Allah’ın, insanlara yaptığı bu açıklama gerçeğin işareti, izleridir.). Umulur ki öğüt alıp-düşünürler.( Bu işaretlerden gerçeğe yönelin.İşaretlerde takılmayın.Düşünün, bu şifreleri çözün.Zahirinde kalmayın, işin özüne yönelin.)

 11. 11 saim 30 Ocak 2008, 12:49

  2. İÇSEL YORUM:
  TEK olan Zat’a, ortak koşan esmalara; TEK olan Zat’a yönlendirmiyorlarsa, bağlanmayın. Esmalaşmamış TEK olan Zat’a yönelmek; – varlık esmalarla algılansa da-; TEK olan Zat’a ortak koşan esmalara, yönelmekten daha iyidir. TEK olan Zat’a ortak koşan sıfatlara da, TEK olan Zat’a yönlendirmiyorsa, bağlanmayın. Sıfatlanmamış TEK olan Zat ‘a yönelmek -varlık sıfatlarla algılansa da- TEK olan Zat’a ortak koşan sıfatlara, yönelmenden daha iyidir. TEK olan Zat’a yönlendirmeyen esmalar ve sıfatlar çokluğun azabına, yokluğun yangınına çağırırlar. Allah ise kendi izniyle TEK olan Zat’ına yönelenleri, esmalarının sonsuzluğundan ve sıfatlarının sınırsızlığından kurtarıp, TEK’lik cennetine yöneltir. O insanlara işaretleri, izleri, şifreleri sunar. Umulur ki, işaretleri, izleri takip eder, şifreleri çözüp gerçeğe ererler.

  NOT: TEK, Ahad manasında kullanılmıştır. Ortak koşan esmalar, ortak koşan sıfatlar; varlığı TEK olan Zat’a bağlanmayan; kendi başlarına yaratıcı kabul edilen, sayılarının sonsuzluğu dolayısıyla, TEK’likten uzaklaştırabilecek anlayışa sürükleyebilmeleri manasında kullanılmıştır. Gerçek manada elbette ve haşa esmaların ve sıfatların Zat’a ortak koşmaları söz konusu dahi değildir.

  (BAKARA SURESİ / 221)

  “Müşrik kadınları, iman edinceye kadar nikahlamayın; iman eden bir cariye, -hoşunuza gitse de- müşrik bir kadından daha hayırlıdır. Müşrik erkekleri de iman edinceye kadar nikahlamayın; iman eden bir köle, -hoşunuza gitse de- müşrik bir erkekten daha hayırlıdır. Onlar, ateşe çağırırlar, Allah ise kendi izniyle cennete ve mağfirete çağırır. O, insanlara ayetlerini açıklar. Umulur ki öğüt alıp-düşünürler.


Comments are currently closed.Yorumsuz Blog (Arşiv II) burada…

Yorumsuz Blog (Arşiv III) burada.

SON YORUMLAR

Sevgiye dair hakkında sed191
İslami Foton Kuşağı hakkında sed191
Mevlana’nın dilinden Hz.… hakkında Hasan boyraz
» The Secret’in sırrı aç… hakkında elif
Özümle Konuşmalar hakkında doğan
İslami Foton Kuşağı hakkında necmi
» Önemli Bir Uyarı !.. hakkında Tevhidi
» Simurg’u Ararken hakkında ahmet
İslami Foton Kuşağı hakkında Filminsonkaresi
İslami Foton Kuşağı hakkında marduk_fotonkuşağı
Devrin Alimleri, Eski Zaman Ka… hakkında mehmet akıf
Beyin Fırtınası (27) hakkında barış
İslami Foton Kuşağı hakkında Ayşe
» Simurg’u Ararken hakkında Çağrı Dörter
» Harika Sözler (1) hakkında deniz

ABONE OL!

E-postanızı girin; Yazıları önce siz okuyun!

ARŞİV

Yorumsuz Blog’un izlendiği ülkeler:

Araçlar

Reklamlar

%d blogcu bunu beğendi: