Muhyiddin-i Arabi’den Altın Öğütler (1)

Marifet, Yakınlık kurmak suretiyle elde edilen bilgi; İlim, Akli bilgi ya da mantıksal çıkarım anlamına gelir.

Hayal Gücü; ister uyanıkken ister uykuda olsun daima faaliyettedir. uyanıkken bu meleke işini uygun bir şekilde yapamayacak kadar duyum izlenimleri tarafından celbedilir. Fakat uykuda duyular ve diğer melekeler istirahat halinde iken hayal gücü tamamen uyanıktır..

Yokluk (fena); Hayvani nefsin dünyevi arzularından sıyrılmasından başlayan tedrici bir süreç, “ben” bilincinin giderek yok olması ve Allah’ı ve yarattıklarını gözlemlemeye kendini mutlak olarak vermekle sona eren bir durumdur. Fena; bilgisizliğin yok olup, sezgi ile elde edilen Bütün’ün Öze ait birliği hakkındaki hatasız bilginin bekasıdır.

* * *

Dünyada, berzahta, mahşerde ve cennet-cehennemde her şey burçların etkisi altındadır.

* * *

Burç değişti, yıldız şöyle oldu da yağmur yağdı diyenler; Allah’a küfür, yıldıza iman ettiler.

* * *

İyilik olsun kötülük olsun, hepsini kendine bulaştıran insandır.

* * *

Gerçek Allah’a ibadet etmek, onu dille zikretmek ya da kalple hatırlamak değil, kendin dahil her şeyde onu temaşa etmektir.

* * *

Marifeti, yani Allah’a karşı irfan sahibi olmayı, vücudun yokluğa gitmesinde beklemek üzerine bir sözümüz var. Keza, fenanın da fena bulması üzerine. Kısaca diyelim: Bu , Hak varlığa ortaklığın bir ispatıdır. Yani arada, bir yabancı varlığı kabul etmektir.

* * *

Uyku ile uyanıklık arası hal (yakaza), Allah’ın gizlediğini anlamaktır.

* * *

Tasavvuf, zahiren ve batınen şerri edeple durmaya denir.

* * *

İnsan nasıl karanlıktan doğup aydınlığa (nur) çıkıyorsa, sonunda aydınlıktan çıkıp karanlıkta kalacaktır. Bu nedenle karanlığınız sizi seven bir dost gibi peşinizi hiçbir zaman bırakmayacaktır.

* * *

Eğer kalp secdeye varırsa, artık o secdeden başını kaldırmaz, sonsuza dek secdede kalır.

* * *

Ahiret gününde sorgu ve suale tabi olmayacak kimse, kalbi secde eden kişidir. Secdeden daha şerefli bir hal yoktur. Bu, bilgiye varma halidir. İlim sıfatından da daha şerefli bir sıfat yoktur. Dünya ve ahirette insana rahatlık ve mutluluk getirir.

* * *

Secde nedir?… Her secde edenin, kendi benliği olan aslını secde ile görmesidir. Ona şöyle derler: “Senden kaybolanı iste bakalım; senin çıkmış olduğun asıl odur.” Bu nedenle cisim kendi aslı olan toprağa secde eder. Ruh da kendisinin çıktığı Ruh Bütünlüğü‘ne secde eder.

* * *

Kuşkusuz hakikatler iki kısım üzeredir. Bir kısmı akılda basit olarak bulunan hakikatlerdir. Örneğin; yaşam, bilim, konuşmak, duygu gibi… Bir diğer kısım ise, bir araya getirilmiş bir bütünün varlığıyla bulunan hakikatlerdir. Örneğin; gökyüzü, alem, insan ve taş gibi.

Eğer sen, “peki, birbirinden uzak duran bu ilkeleri (el-ümmehât, el-mütenâfie) biraraya toplayan ‘ilke‘ nedir ki onların karışımından meydana gelen şey görünür olur?” diye sorarsan; işte burada çok acayip bir sır ve çok zor bir bütünleştirme vardır ki, onun açıklanması yasaktır. Çünkü o sırrı taşımaya insanın gücü yetmez; çünkü akıl onu idrak edemez. Ancak keşf ehli onu keşfedebilir.

* * *

Din iki türlüdür. Biri, Allah katında Allah’ın bildirdiği kimse ile o kimsenin bildirdiği kimseler nazarında malûm olan; öteki de halk nazarında bilinen dindir.

(Devam edecek)

www.yorumsuzblog.net.tc

Kaynak:
Muhyiddin-i Arabi’den
Altın Öğütler
Ali Dündar, Kozmik Kitaplar, 1. Baskı, Mart 2005

Reklamlar

1 Response to “Muhyiddin-i Arabi’den Altın Öğütler (1)”


  1. 1 kenan 29 Aralık 2007, 10:38

    OKUyan büyüklerimizin her öğüdü, ÖZvarlık yolcularına bir ışıktır, himmettir…


Comments are currently closed.Yorumsuz Blog (Arşiv II) burada…

Yorumsuz Blog (Arşiv III) burada.

SON YORUMLAR

Sevgiye dair için sed191
İslami Foton Kuşağı için sed191
Mevlana’nın dilinden Hz.… için Hasan boyraz
» The Secret’in sırrı aç… için elif
Özümle Konuşmalar için doğan
İslami Foton Kuşağı için necmi
» Önemli Bir Uyarı !.. için Tevhidi
» Simurg’u Ararken için ahmet
İslami Foton Kuşağı için Filminsonkaresi
İslami Foton Kuşağı için marduk_fotonkuşağı
Devrin Alimleri, Eski Zaman Ka… için mehmet akıf
Beyin Fırtınası (27) için barış
İslami Foton Kuşağı için Ayşe
» Simurg’u Ararken için Çağrı Dörter
» Harika Sözler (1) için deniz

ABONE OL!

E-postanızı girin; Yazıları önce siz okuyun!

ARŞİV

Yorumsuz Blog’un izlendiği ülkeler:

Araçlar

Reklamlar

%d blogcu bunu beğendi: