Beyin Fırtınası (19)

Konu: KÂBE

Kur’an ayetleri, Hadisler, Evliya sözleri, Zahiri ve Batini değerlendirmeler çerçevesinde Kabe; Beytullah bu haftaki konumuz.

İbrahim (as) dan Hacer annemize; İsmail (as) dan Zemzem ve Kurbana, Hacdan Umreye, Tavaftan Sa’ye…Kısacası her şeyi ile Kabe..

Neler düşünürsünüz Kabe hakkında?

Beytullah ile kast edilen ne?

YORUMUNUZU-İLMİNİZİ DOSTLARLA PAYLAŞIN..

(Önemli hatırlatma: Oturuma katılanların fikirleri üzerinde yorum, eleştiri veya değerlendirme yapılmaz.)

www.yorumsuzblog.net.tc


BEYİN FIRTINASI:

Yeni fikirler oluşturmak üzere, düşüncelere engel koymaksızın, önceden belirlenmiş kurallar dahilinde yapılan fikir yaratma yöntemi.

Bir grubun belirli bir konu üzerinde mümkün olduğunca çok sayıda fikir üretmesi amacıyla kullanılan demokratik ve katılımcı bir çalışma tekniğidir.

Disiplinli ama baskıcı olmayan bir yaklaşımla; basit, aykırı, karmaşık, uçuk … düşüncelerden yaratıcı ve uygulanabilir fikirler oluşturmak için grup sinerjisini kullanmayı amaçlar.

Uygulama Adımları:
Söylenen fikir üzerinde yorum, eleştiri veya değerlendirme yapılmaz.
– Fikirler tükendiği zaman beyin fırtınası oturumu tamamlanır.

Prof. Dr. Nüket Yetiş
TÜSSİDE Başkanı

Reklamlar

5 Responses to “Beyin Fırtınası (19)”


 1. 1 bir'ol 26 Kasım 2007, 2:16

  Kabe, dünya üzerinde insan oğlunun kendi hakikatını tanıyabilmesi ve berzah boyutuna dönük olarak ruhunu arındırabilmesi için gerekli olan yegane enerji ‘noktasıdır’..
  Ayrıca kabe, mutlak bilinç boyutuna da işaret eder ki, hz. İbrahim sırtını O’na dayamıştır..
  Kabe’nin bir de Zat’a dönük yönü vardır. O da mutlak bilinmezliktir!. Bu yüzden de sonsuz karekterlerden ve kültürlerden insanlar O’nun cezbine kapılıp çevresinde dönerler…

 2. 2 faik 26 Kasım 2007, 6:06

  Siyah örtülü kabe ve etrafını tavaf eden insanlar… Sembolik olarak bir gerçeği anlatıyor.
  Siyah örtülü kabe; Ama, hiçlik, mutlak karanlık, bilinmezlik halinde olan Allah’ın zatına işeret ediyor.
  Kabenin etrafını tavaf eden insanlar; Allah’ın sınırsız ve sonsuz olan özelliklerine (esma-sıfat) işaret ediyor.
  Tabi ki kabe; yaradılmışa dönük te birçok hakikati dile getiriyor…

 3. 3 Vahdet BÜLBÜL 27 Kasım 2007, 8:08

  Beyazıdi Bestami hz. leri çölden Şam’ a giderken bir mümin kul ile karşılaşır. Selamlaştıktan sonra Bestami hz.leri, mümin kula nereye gittiğini sorar.
  – Kabe’ye gidiyorum, der bizim zat.
  – Hac edeceğim, diyerekten.
  Bestami hz.leri yanında neler götürdüğünü sorar.
  – 20 sarı lira, 30 da gümüş var diye cevap alır.
  Bestami hz. leri sen ver onları ben seni hacı yapacağım, der.
  Mümin kul şaşırır ve biraz da çekinir.
  -Ama ben Allah’ın evine hacı olmaya gidiyorum. Oraya gitmeden sen beni nasıl Hacı yapacaksın, diye sorar.
  Bestami hz.leri önce malını ver sonra gerisini al der.
  Bizim kul tereddüt etmeden elindeki varını yoğunu Bestami Hz.lerine verir.
  Bestami hz.leri;
  – Şimdi dön etrafımda yedi defa tavafını tamamla…
  Kul tedirgin bir o kadar da şaşkın..
  Bunu gören Bestami hz.leri der ki;
  -Yemin ederim ki, Allah bir kere zuhur etmemiştir Kabe’ye. Ama benim gönlümden hiç çıkmıyor…

  Hadi bakalım ne dersiniz bu yazılana?..
  İlginç değil mi, Kabe’yi ziyaret turistik olmamalı. Yapılan tüm aktivitelerin bir batıni var bunu bulmalı. Neyi neden yaptığını bilmiyorsan. Değil Kabe’yi tavaf; Kabenin içinde yaşasan Nafile…
  Kabe’yi görmeden, Kabe’Ni görebiliyorsan eyvallah…
  Açmadan da edemiyeceğim. Kur’anda ve bize kadar gelen Hadis ve diğer anlam yüklü hikayelerde gerçekleşen olayların tümünü kendi bedeninde ara. Tüm olaylar kendi bedeninde oluşan bazı olayların temsilidir. Her hikayenin bedeninde yaşanan bir vakıaya karşılık geldiğini unutma. Nefsini bilen Rabbini bilir. Kuran İnsan İkiz kardeştir… Benzeri yüzlerce uyarıyı hiç dikkate almadınızmı?!!! Son olarak benim diyebileceğim “Rabbine dön Kardeşim Kabe’N orada”

  Hadi Hoşçakalın…

 4. 4 ışık 28 Kasım 2007, 7:16

  Zahirde dünyanın merkezi olarak kabul edilen kabe tüm insanlığa sunulmuş büyük bir nimettir. Dünyevi düşünce ve yaşam tarzına dalmış insanlığın, kendini tanıması ve uyanmasını sağlayan en etkili arınma yöntemidir. İnsanlığa bahşedilmiş bu nimet ne yazık ki hakikati kavranamadığı için ,sadece o anda yaşanıp,döndükten sonra yaşadıklarını hayatına geçirememenin pişmanlığı yaşanmaktadır.Zahirde bize teklif edilen ibadet adı altındaki tüm çalışmaların, hakikatini kavrayıp davranışlarımızda ne gibi değişiklikler yapmamız gerektiğini sorgulamamız gerekir. İbadetleri yerine getirdiğimizde olaylara bakış açımız ve düşüncelerimiz değişmiyorsa,yaptıklarımızın hakkını verip veremediğimizi yeniden değerlendirmeliyiz.Yaptıklarımızın hakikatini kavramak ,özünü hissetmek ve düşüncelerimizi fiillerimize geçirmek zorundayız.Senede bir kez farz kılınmış olan hac ibadetinin hakikatini yaşayıp devamlı kılmalıyız. Bedenin kabe si olan kalbe yapılacak yolculuğun kolaylaşmasını sağlayan çalışmaları yapıp şuuru arındırmak ve gönül tavafını gerçekleştirip.kabe’nin gerçek sahibine ulaşmalıyız. Kalpteki yerleşmiş putları (can, mal, evlat ve değerli bulduğumuz ne varsa) birer birer yıkıp, tevhidi yaşayıp hissedene kadar, her şeyden kurtulmak.Gönlü gayrı kavramından arındırmak .Tekliği yaşamak ,emaneti sahibine teslim edip İSLAM olmak gerekir. BEN liği Allah için KURBAN etmek ,kağınatın merkezi olan gönlünde gerçek var olanı müşahade etmek ,yürüyen KURAN olduğunu bizatihi yaşayıp hissetmek gerekir. Taklitten çıkıp tahkik ehli olarak yaşamak.insan olarak yaratılmanın hakkını vermek, Allah’ın halifesi olduğunu fark edip, ABDULLAH olarak yaşamanın büyük bir nimet olduğunu hissedip şükründen aciz olduğunu fark edip yaşamak.Dileyelim Allah hepimize bu yolu kolaylaştırsın. Dualarımızı bilerek ne istediğimizin farkında olarak samimiyetle etmeyi nasip etsin.

 5. 5 DOSTUNUZ 1 Aralık 2007, 10:46

  Kabe: Beytullah

  Kabe ilk inşa edene bakalım; öncelikle kabenin inşasını Adem a.s yapmıştır ve o günden bugüne hiç yeri değişmedi ve değişmiyecektir. Yaratılan insan ilk nefsi Emmare (emreden bilinci ) ile tanıştığında havyansal dürtüler içermekteydi. Emir altında yaşamaktaydı, zaten hayvanların tamamı vahiy ile yaşamaktadır. Bu yaşam içerisindeyken varlığını devam ettirme mücadelesi söz konusudur burdaki yaşam boyutunu tamamlayıp bir üst boyuta geçmesi murad (mürid ) edilmişse hissedilen yaşam yavaş yavaş yaptıklarından pişman olma hali ile baş göstermeye başlar bunun inşası tamamlanınca da cinni yaşam başlamış olur. 2.Bilinç olarak Levm eden yaptıklarından ötürü pişmanlık duyan hal ile yaşar. Burada şeytaniyetlik söz konusu olup fiillerin yaratanın ve yapanın kendisi (benlik) olduğu ile şirke düşer ve bu yaptıklarından ötürü pişmanlık duyar. Levm ederek yaşar şayet bu yaşamdan 3. Nefs e geçmesi murad (Mürid) edilmişse yaşam bilinci faal ve fiillerin Rabbinin dilemesi sonucu ortaya çıktığı onun dilemesi dışında birşeyin olmadığı hali bilinci içersisinde Melekiyetini yaşamaya yani ilham alan nefs olan Mülhime bilnci içersisinde ilham yollu bir yaşam içerisinde bulur kendisini bu nokta en tehlikeli noktadır. İlhamların kaynağı şeytani ve meleki olabilir. Şayet bu noktadan sonra noktandaki kudrette açığa çıkarmayı Murad (Mürid) Ademi (Adem bilincini) 4. Mutmain o zaman bir dizi olaylar içerisinde bulur bilinç kendisini taki en sevdiği şeylerin kurban edilmesine kadar (İsmail a.s) bu kurban edilme ve eden konumuna gelir ise bilnç. Bakara suresi 131. ayetinde “Rabbi ona (İbrahim a.s.), “İslâm ol! (teslim ol )” emrini verince, o “Ben âlemlerin Rabbine teslim oldum.” dedi. Bilinci ile teslim olan nefis artık Kabe nin inşaasına başlar. Bakara Suresi 147:
  O hak, Rabbindendir. Artık şüpheye düşenlerden olma sakın! Diyerek inşa işlemi devam eder. Bakara Suresi 144:
  Doğrusu, biz, yüzünün semaya yöneldiğini, orada şekilden şekile geçerek, aranıp durduğunu görüyorduk. Artık seni hoşnud olacağın bir kıbleye çevireceğiz.

  Sevgili DOSTLAR bu bize açık olandır.


Comments are currently closed.Yorumsuz Blog (Arşiv II) burada…

Yorumsuz Blog (Arşiv III) burada.

SON YORUMLAR

Sevgiye dair hakkında sed191
İslami Foton Kuşağı hakkında sed191
Mevlana’nın dilinden Hz.… hakkında Hasan boyraz
» The Secret’in sırrı aç… hakkında elif
Özümle Konuşmalar hakkında doğan
İslami Foton Kuşağı hakkında necmi
» Önemli Bir Uyarı !.. hakkında Tevhidi
» Simurg’u Ararken hakkında ahmet
İslami Foton Kuşağı hakkında Filminsonkaresi
İslami Foton Kuşağı hakkında marduk_fotonkuşağı
Devrin Alimleri, Eski Zaman Ka… hakkında mehmet akıf
Beyin Fırtınası (27) hakkında barış
İslami Foton Kuşağı hakkında Ayşe
» Simurg’u Ararken hakkında Çağrı Dörter
» Harika Sözler (1) hakkında deniz

ABONE OL!

E-postanızı girin; Yazıları önce siz okuyun!

ARŞİV

Yorumsuz Blog’un izlendiği ülkeler:

Araçlar

Reklamlar

%d blogcu bunu beğendi: