Harut ve Marut kimdir ?..

Kur’an’ı Kerim‘ in Bakara Suresi 102. ayetinde ”Vettebeu ma tetlüş şeyatıynü ala mülki süleyman* ve ma kefera süleymanü ve lakinneş şeyatıyne keferu yüallimunen nasas sıhra ve ma ünzile alel melekeyni bi babile harute ve marut* ve ma yüallimani min ehadin hatta yekula innema nahnü fitnetün fe la tekfür* fe yeteallemune minhüma ma yüferrikune bihı beynel mer’i ve zevcih* ve ma hüm bi darrıne bihı min ehadin illa bi iznillah* ve yeteallemune ma yedurruhüm ve la yenfeuhüm* ve le kad alimu le menişterahü ma lehu fil ahırati min halakıv ve le bi’se ma şerav bihı enfüsehüm* lev kanu la’lemun bahsedildiği gibi Hz. Süleyman (a. s.) zamanında bir çok insan grubu şeytanların okudukları sihir ilmine tabi oldular. Gayeleri de Süleyman (a. s.)’ın saltanatını yıkmaktı. Süleyman da bu saltanatını bu ilimle ayakta tutmaktadır diyerek, iftira da yapıyorlardı. Halbuki Süleyman (a. s.) Hak’tan gayrisinin hiç tesiri olmadığını bildiği için o küfür yapmadı diyerek ayette, bu ilmi kötüye kullananlara meydan okumaktadır.

İşte bu iki melek (Harut ve Marut) insanların nefislerine tabi olarak işledikleri kötülükleri ve günahları Allah‘a şikayet ettiler. Allah’u Teala da o iki meleğe onlardaki şehvet sizde olsa siz daha beter olursunuz dedi. Melekler de kendilerine şehvet verilse dahi isyan etmeyeceklerini söylemişlerdir. Bunun üzerine Babil’e indirilmişlerdir.

İşte akıl ile Ruh bu vücut Babil’ine indirilmiş iki melektir. Bu Harut ve Marut melekleri insanların okudukları nefsin istekleri doğrultusunda cin şeytanlarının okudukları gayriyet kitaplarını okumakla maşuklarını unuttular. Kalplerini kalın bir zulmet perdesine tabi kıldılar. Bu alemdeki Allah’ın efalini, sıfatını ve Zatını kendilerine nisbet ederek kadınla, erkeklerin bir birinden ayrılma ilmini tahsil ediyorlardı. Yani can ile teni ayrı ayrı Hak’tan gayrisine nisbet ediyorlar. Halbuki Ruh, tenden fiilerini izhar edendir. Şeytanlar ve bu Hakikatı öğrenmiyenler Hakk’a nisbet etmedikleri için küfür etmiş oluyorlar.

İnsanın enfüsünde de kalbin şuhutlarını örterek Ruh ile nefsin arasını ayırma ilmini tahsil etmiş olurlar. Bilmezler ki Allah bütün fiillerin failidir. Hiçbir kimse, bir kimseye Allah istemedikten sonra kötülük yapamaz. Yaptılarsa bir iptila olduğunu göremezler. İnsanlar, efali Haktan görmekle iman etmiş olsalardı, şirkten kurtularak vücud olan Babil kuyusunda tepesi aşağı ömürleri müddetçe Hak ve hakikatten uzak olarak şirk içinde azap çekmezlerdi.

İşte akıl ve Ruh olan bu iki melek te dünya alemine gönderilerek bizlerin vücut Babil kuyusuna tepesi aşağı asılarak nefisle Ruh ilmini öğrenmişler. Fakat cin şeytanlarının kitaplarını okudukları için nefsini kendine nisbet etmek, Ruhu da layıkiyle idraksızlık nedeniyle; nefisi olan 7 pencere sıfatlarına kapalı olduğundan, fiillerin failini göremiyor.. Kalp zulmaniye karanlığında kalmış, çünkü Ruh tarafından nurlar cehaletinden dolayı gelmiyor. Böylece şirk günahında boğulmuşlar. Elbette Maşukunu yani Allah’ını unutacaklardır. Bunun karşılığında da ömürleri müddetince Vücud Babil kuyusunda baş aşağı asılı kalmaktadırlar.

Kalp sahibi olan Süleymanlar da nefis, kalp ve Ruh ilmini akıl sahibi olarak tahsil eder ama katiyen Haktan gayriye nisbet etmeden yerli yerinde tecellileri uygulayarak saltanatını devam ettirirler. İşte akıl ve Ruh diye tabir ettiğimiz Harut ve Marut melekleri, dünyaya gelen her kişiye gönderilmekte, şirk içinde bu ilmi tahsil edenler cezalandırılmakta, şehvetlerine mağlup olmadan ayniyet içinde bu ilmi uygulayanlar mükafatlara nail olmaktadırlar. Rabbim cümlemizi şirkten kurtulup mükafat nail olanlardan eylesin. Amin….

Ahmet EFENDİ
www.yorumsuzblog.net.tc

Paylaşım: Ahmet GENÇ
ahmet.genc@edebiyat.org

Reklamlar

5 Responses to “Harut ve Marut kimdir ?..”


 1. 1 birdenbire1 25 Ekim 2007, 8:57

  Selam olsun sesleniş sahibine.. Bize, GÖRE! GÖRE! yaşamamanın gerekliliğini aktardı sürekli…
  GÖRE GÖRE yaşıyoruz ve GÖRE yaşamakla GERÇEK ten perdeleniyoruz malesef…
  Niyaz ederim ki GERÇEK; GÖREsizce aşikar olsun kendisine yönelenlerde…
  Şu sesleniş kısaca özetlemekte; “Şirk, ‘göre’ kalktığında biter; ‘hiçlik’ başlar!” A. H.
  Saygılar.

 2. 2 bir'ol 25 Ekim 2007, 1:15

  ..’Ve ma ünzile alel melekeyni bi’babile harute ve marut’.. Bu ayette Babil ismi ile işaret olunan beldenin (şehir değil) hakikatında mevcut olan iki melekeden (kuvveden) bahsediyor. Şimdi bu iki melekeyle (kuvve-güç) Yahudiler ne yapıyorlarmış? Ayetlere göre, eşlerin aralarını bozucu şeyleri öğrenip uyguluyorlarmış!..
  Eşlerin aralarını bozucu şeylerin kaynağı (melekesi) ne ola ki acaba? Yoksa Harut’la Marut o olmasın?…
  Hem bu iki meleke Yahudilere şöyle de diyorlarmış. ‘Bizden birşeyler öğrenip te uygulamayın sakın, biz sadece fitne ve fücurlarız’..

  … Bi’kalbimizde ki fitne ve haset’liğin kaynağı olmasın sakın bu iki meleke?…

 3. 3 erkans 25 Ekim 2007, 6:50

  Yani kalbimizden fitne ve haseti atarsak bize birsey yapamazlar arti biz de bu melekeleri positiv olarak kullanabiliriz otomatik olarak, bir’ol u dogru anladiysam.

 4. 4 faik 25 Ekim 2007, 8:22

  Gerçek dini tanıdıkça, uydurulan dinle düştüğümüz hatalara gülsek mi, ağlasak mı?… Nice helvadan putlar yapıp tapmışız, sonra da acıkınca yemişiz. Yani nice sözde hocalar, alimler yetiştirmişiz, ilmi açlığımız geçmeyince, sorularımıza ikna edici cevap bulamayınca yemişiz hocalıklarını, alimliklerini… Nice kız çocuklarımızı gömmüşüz toprağa, canlı canlı. Yani nice beynimizin özelliklerini açığa çıkaramamış diri diri gömmüşüz hücrelerimize. Şükürler olsun daha yeni yeni helvadan putlar yapmıyoruz, kız çocuklarını gömmüyoruz artık…

 5. 5 Mentollü MentaL 26 Ekim 2007, 4:49

  Ve Han’nan Men’nan geldi Hem’men…


Comments are currently closed.Yorumsuz Blog (Arşiv II) burada…

Yorumsuz Blog (Arşiv III) burada.

SON YORUMLAR

Sevgiye dair hakkında sed191
İslami Foton Kuşağı hakkında sed191
Mevlana’nın dilinden Hz.… hakkında Hasan boyraz
» The Secret’in sırrı aç… hakkında elif
Özümle Konuşmalar hakkında doğan
İslami Foton Kuşağı hakkında necmi
» Önemli Bir Uyarı !.. hakkında Tevhidi
» Simurg’u Ararken hakkında ahmet
İslami Foton Kuşağı hakkında Filminsonkaresi
İslami Foton Kuşağı hakkında marduk_fotonkuşağı
Devrin Alimleri, Eski Zaman Ka… hakkında mehmet akıf
Beyin Fırtınası (27) hakkında barış
İslami Foton Kuşağı hakkında Ayşe
» Simurg’u Ararken hakkında Çağrı Dörter
» Harika Sözler (1) hakkında deniz

ABONE OL!

E-postanızı girin; Yazıları önce siz okuyun!

ARŞİV

Yorumsuz Blog’un izlendiği ülkeler:

Araçlar

Reklamlar

%d blogcu bunu beğendi: