BİR UYARI !..

Değerli Okurlar,

Defalarca uyarmamıza rağmen, bazı okur-yorumcuların isimler üzerinden tartışma yapılması yolunda gayret sarfettiklerine halâ şahit olmaktayız.

Biz bunun böyle olmaması için bıkıp-usanmadan uyarılarımıza devam etmek zorundayız:

Yorumsuz Blog’u okur yorumlarına açık tutmamızın bir tek nedeni vardı; kardeşlerimizin ilimi paylaşmaları ve aralarında-aramızda hoşgörüye dayanan sıcak bir ruh bağlantısı kurmak idi. Bunu kesinlikle aklımızdan çıkarmayalım!..

Yorumsuz Blog; Düşünür Yazarların, sporda olduğu gibi takım tutma tarzında paylaşılmasına ve sonrasında savunma ya da tersinin yapılmasına izin vermeyecektir..

Aksi taktirde yorum mekanizmasını durdurmayı dahi düşünebiliriz. Bunun da getirisini ya da götürüsünü lütfen düşünelim biraz.. Buna katlanmayı bizi de dahil edin lütfen(!)

( Not: Maalesef, Yönetimimiz bu uyarının yapılmasından 3 saat sonra Yorum Sisteminin geçici bir süre durdurulmasına karar vermiştir. 1 Ekim 2007, saat: 18:00)

Sevgilerimizle.
Yorumsuz Blog

Reklamlar

1 Response to “BİR UYARI !..”


 1. 1 filiz54 8 Kasım 2007, 9:47

  ”ALLAH’I” BİLMEK
  Ahmed Baki

  Derûnumuzdaki Maneviyat Okyanusu

  İnsan, evrenle ve herşeyle aynı özden meydana gelmiş, bir “bilinç varlığın” adıdır. Yaşadığımız ve dünya dediğimiz fiziki ortam, sadece beş duyu algısının bir ürünüdür ve burada görünenler, ortaya konabilenler, sınırsız içsel – manevi – bilinç yanımıza nisbetle okyanusta sadece küçük bir damla gibidir… Nasıl ki bedenimizden ortaya konan ve duyularımıza zahir olan şahit olduğumuz fiziksel yeteneklerimiz var ise, aynı şekilde insanın bir de görünmeyen, tanımadığımız ama farkedip bilincinde olarak yaşayabileceğimiz sınırsız manevi – ruhani – düşünsel diyebileceğimiz güçleri ve yetenekleri sözkonusudur.

  Akıl, iman, musavvire (imgeleme) gibi melekeler yanısıra, samimiyet, cömertlik, cesaret, merhamet, ilim, adalet gibi bu dünya şartlarında tanıdığımız tüm özellikler insanın bilinç boyutunda mânâlar olarak yaşanan ama nesne olmayan, görünmeyen manevi denen yanıdır. Ve hakikatte fizik ortamda ortaya çıkan tüm oluşumların, davranışların kaynağı bilinç boyutunda yaşanan bu mânâlardır… Davranışlarla ortaya konanlar, özümüzdeki bu mânâ denizinde olanların adeta fiziksel boyutta zahir oluşudur…

  Ne çare ki…

  Cahilliğimizden ve kendimizi hakkıyla tanımadığımızdan, bilmediğimizden dolayı, derûnumuzdaki maneviyat okyanusu ile, manevi yanımızla fiziksel alem arasındaki bağın farkında olamıyoruz ve nasıl birarada işlediklerinden gafil yaşıyoruz!..

  İç dünyamızla, dışımızdaki dünya arasındaki birebir ilişkinin farkına varamıyoruz…

  Hangi mânâları yaşamanın hangi sonuçları ortaya koyduğundan habersiziz!..

  Yaşamdaki olayların nasıl ardarda süregittiğini, nelerle karşılaşacağımızı, fiil ve düşüncelerimizin sonuçlarını nasıl yaşadığımızı çözemiyoruz!..

  Hatta, esasında mânâ evreninde yaşadığımızın ve fiziksel boyutta sadece o mânâ boyutunda yaşananların yansımasını gördüğümüzden bîhaberiz!

  Vermenin, cömertliğin, hoşgörünün, rızanın, şükrün, sabrın ve bunlar gibi sayısız mânâları hazmedip yaşayabilmenin bizim için ne getirisi olabileceğinin; buna karşın, hoşgörüsüzlüğün, suçlamanın, kınamanın, karşı koymanın, öç almanın, zarar vermenin ve bu türden mânâları yaşamanın bizim için hangi sonuçları doğuracağını anlayamıyoruz, farketmiyoruz!..

  Olayları ve yaşananları bu mânâ boyutundan kaynaklanan oluşumlar olarak anlamak yerine, sanki böyle bir manevi boyutumuz yok ta, herşey fizik boyuttaki eşyanın veya bedenlerimizin sesli, sözlü, görsel olarak birbiriyle etkileşimi sonucu oluşuyormuş gibi varsayıyor ve bu sebeple yaşamın özünde işleyen sistem ve düzeni doğru algılayamıyoruz!..

  Şartlanmalarımız, değer yargılarımız ve duygularımızla baktığımızdan, yaşamdaki gerçek sistem ve düzenin nasıl işlediğini doğru göremiyoruz ve göremediğimiz için de doğru değerlendiremiyor, korunmak için gerekenleri yerine getirmiyoruz…

  Kısacası, gözümüzü dışarıya çevirmiş olduğumuzdan, içimizdeki hazinenin, özümüzde mevcut ve aslında tüm dünyamızı şekillendiren güçlerin farkına varamıyoruz…

  YAŞAMIN ÖZÜNDE İŞLEYEN SİSTEM ve DÜZEN, şartlanmalarımız ve değer yargılarımız sebebiyle oluşan zannımızdaki gibi değil! Onun için hayat gafillere bilinmezliklerle dolu!

  Oysa çaresini görmüş, yaşamış ve bildirmiş Rasûlullah aleyhisselâm! SİSTEMİ doğru anlayabilmenin ve doğru değerlendirebilmenin yegâne yolu, insanın kendi varoluş ve yaşam gayesini anlayabilmesinin, kendi hakikatini farkedebilmesinin yegâne yolu, “ALLAH” ismiyle açıklanan hakikati bilmek, ALLAH’ın tekliğini kabul etmek ve bu bilişin gerektirdiği şekilde düşünce, anlayış ve bakışa ulaşmaktır. İNSAN olan için bu en temel ihtiyaç ve zorunluluktur.

  İşte “balın tadına varmak,” hakiki mânâda yukarıdaki inceliklerin çözülmesiyle, kavranmasıyla ve bizzat yaşanmasıyla başlar… Böyle bir yaşama erdirmeyen anlayış ve uğraşlar, adına her ne kadar “dinsel” dense de “ALLAH İNDİNDEKİ DİN”i anlamak ve değerlendirmekten çok çok uzaktır. DİN, YAŞAMIN ÖZÜNDE İŞLEYEN SİSTEM’dir; DİN’İ ANLAMAK ise yaşam sistemini çözmektir…

  Fiziksel duyularla bloke olmuş, bir şeyi kabul edebilmek için mantık dediği bireysel yargıları çerçevesine sığdırmaya çalışan anlayışı kıt beyinler değil; her şeyin yerli yerinceliğini kabul ettikten sonra sorgulayarak hikmetini çözmeye çalışan, bunu yaparken beş duyu verileriyle kayıtlı kalmayıp, onları birer örnekler olarak değerlendirerek duyular ötesine yönelebilen ve akılla kavrayamadıklarına “imanı” sayesinde erişebilen maneviyat ehli, yani bilincine, aslına ve özüne dönük beyinler anlayabilir ancak bu derinliği!..


Comments are currently closed.Yorumsuz Blog (Arşiv II) burada…

Yorumsuz Blog (Arşiv III) burada.

SON YORUMLAR

Sevgiye dair hakkında sed191
İslami Foton Kuşağı hakkında sed191
Mevlana’nın dilinden Hz.… hakkında Hasan boyraz
» The Secret’in sırrı aç… hakkında elif
Özümle Konuşmalar hakkında doğan
İslami Foton Kuşağı hakkında necmi
» Önemli Bir Uyarı !.. hakkında Tevhidi
» Simurg’u Ararken hakkında ahmet
İslami Foton Kuşağı hakkında Filminsonkaresi
İslami Foton Kuşağı hakkında marduk_fotonkuşağı
Devrin Alimleri, Eski Zaman Ka… hakkında mehmet akıf
Beyin Fırtınası (27) hakkında barış
İslami Foton Kuşağı hakkında Ayşe
» Simurg’u Ararken hakkında Çağrı Dörter
» Harika Sözler (1) hakkında deniz

ABONE OL!

E-postanızı girin; Yazıları önce siz okuyun!

ARŞİV

Yorumsuz Blog’un izlendiği ülkeler:

Araçlar

Reklamlar

%d blogcu bunu beğendi: