Beyin Fırtınası (11)

Tümü de programları (şâkılesi) doğrultusunda fiiller yapar… (İsra-84)
Yürür hiçbir mahlûk hariç olmamak üzere hepsini alnında çekip götüren o’dur! (Hud- 56)
Siz dileyemezsiniz, isteyemezsiniz… İstek sadece “ALLAH”a aittir”.. (İnsan-30)
Sizi ve yaptıklarınızı Allah yarattı. (Saffat- 96)
Biz HER ŞEYİ KADERİYLE halkettik. (Kamer-49)

– Size yeryüzünde veya nefislerinizde isabet eden bir olay, bizim onu yaratmamızdan önce, mutlaka bir kitapta yazılmıştır!… Bunu, önceden takdir edilmiş ve yazılmış olduğunu bilip; elinizden çıkan şeylerden dolayı üzülmemeniz ve elinize geçen ile de sevinip şımarmamanız için açıklıyoruz… (Hadid- 22/23)

– …Eğer onlara bir hayır gelirse; -Bu Allah`tandır!.. Derler… Eğer onlara bir şer gelirse; -Bu sendendir!.. Derler… De ki: -Hepsi Allah`tandır!. (Nisa-78)

-“Eğer bir hasenat (iyilik,hayr) olursa Allah’tan; (yok eğer) Bir Seyyiat (kötülük* şer) olursa nefsinden”. (Nisa-79).

– Bir zerre hayır da etseniz, bir zerre şer de işleseniz; hesaba çekileceksiniz (Zilzal-7,8)
***
Ayetler çerçevesinde; İRADE TEK, DİLEYEN TEK, ZUHUR EDEN HERŞEY ONUN DİLEMESİ SONUCU OLUŞUYOR; ÜZERİMİZDE DE SORUMLULUK (MÜKELLEFİYET) VAR VE HESAP VERECEĞİZ- VERİYORUZ!..

Nasıl açıklarsınız?!.. İnsan niçin sorumlu ?!..

YORUMUNUZU-İLMİNİZİ DOSTLARLA PAYLAŞIN..

(Önemli hatırlatma: Oturuma katılanların fikirleri üzerinde yorum, eleştiri veya değerlendirme yapılmaz.)

www.yorumsuzblog.net.tc


BEYİN FIRTINASI:

Yeni fikirler oluşturmak üzere, düşüncelere engel koymaksızın, önceden belirlenmiş kurallar dahilinde yapılan fikir yaratma yöntemi.

Bir grubun belirli bir konu üzerinde mümkün olduğunca çok sayıda fikir üretmesi amacıyla kullanılan demokratik ve katılımcı bir çalışma tekniğidir.

Disiplinli ama baskıcı olmayan bir yaklaşımla; basit, aykırı, karmaşık, uçuk … düşüncelerden yaratıcı ve uygulanabilir fikirler oluşturmak için grup sinerjisini kullanmayı amaçlar.

Uygulama Adımları:
Söylenen fikir üzerinde yorum, eleştiri veya değerlendirme yapılmaz.
– Fikirler tükendiği zaman beyin fırtınası oturumu tamamlanır.

Prof. Dr. Nüket Yetiş
TÜSSİDE Başkanı

5 Responses to “Beyin Fırtınası (11)”


 1. 1 birol 8 Ekim 2007, 2:49

  LA ilahe illa ente subhaneke inni küntü minezzalimin.

 2. 2 faik 8 Ekim 2007, 10:42

  Allah indinden bakacak olursak; “O her an yeni bir şandadır” ayeti gereği sınırsız-sonsuz manalarını her an açığa çıkaracaktır. Bundan dolayı da manalarının hepsinin açığa çıkaracağı cennet ve cehennemi yaratmıştır. Allah’ın isimleri her an her noktada açığa çıkmasına rağmen cennet ve cehennemde de değişik terkiplerle açığa çıkmaya devam edecektir. Zaten cennet ve cehennemin dünyaya dönük yüzünü de her an yaşamaktayız.

 3. 3 ışık 3 Kasım 2007, 9:23

  “Biz insanı kaderiyle halk ettik” ayetinin de açıkladığı gibi, insan kaderini ancak yaşadıktan sonra bilebilir. İnsanın bir olayın sonunu bilmesi muhaldir. Çünkü bir olay üzerindeki tutumunu ancak, o olaya karşı gösterdiği reaksiyonu sonucunda bilebilir. Sonuçta aldığı tedbir de onun kaderindendir. Yaşadıktan sonra yaptıklarının sonucunu görür. Hiç bir şey yapmaması da kaderindendir. Ne düşünürsen düşün, ne yaparsan yap, o şeyi yapıp yapmamak diye birşey söz konusu değildir. Her yaratılmış kaderini yaşayacaktır, istese de istemese de.

 4. 4 ışık 5 Kasım 2007, 8:54

  Bizler insan olarak yaratılmışsak, insan olmanın özellikleri bizden açığa çıkmalı ve yaratılışımızın hakkını vermek zorundayız. Eğer nefsimize zulm edenlerdensek, bunun da karşılığını hesabı gören olarak verecektir. Çünkü insan olmanın özelliği hesap veren olarak yaptıklarının karşılığını almasıdır. Bizden çıkan her doğru olan fiil haktan, şer olan nefsimizdendir. Fiillerimizde Allah isimlerini açığa çıkarıyorsak, hak olan bizden çıkıyor demektir. Zıddının açığa çıkması ise şerri doğurur. Bunun sonuçlarını da yaşamak zorunda kalırız. Dileyelim hak olan fiilleri açığa çıkaranlardan olalım.

 5. 5 saim 27 Ocak 2008, 9:29

  – “Tümü de programları (şâkılesi) doğrultusunda fiiller yapar… ” (İsra-84)
  YORUM: Her şey, Allah’ın esmalarının değişik ölçülerde birleşmesiyle (terkiple-programla) var olmuşlardır. Bu terkipler onların programıdır. Terkiplerine (programlarına) uyan manaları algılayarak, terkipleri (programları) doğrultusunda manalar açığa çıkarırlar.

  – “Yürür hiçbir mahlûk hariç olmamak üzere hepsini alnında çekip götüren o’dur!” (Hud- 56)
  YORUM: Hareket halinde olan tüm yaratılmış (her şey hareket halindedir), hepsini varlıklarının hakikatı olan, mana grupları Allah’a ait olduğundan, dilediği manaları açığa çıkaran O’dur.

  – “Siz dileyemezsiniz, isteyemezsiniz… İstek sadece “ALLAH”a aittir..” (İnsan-30)
  YORUM: Siz dileyemezsiniz, çünkü sizin kendinize ait bireysel varlığınız yoktur. Dileyen Allah’tır, çünkü gerçekte var olan Allah ve manalarıdır.

  – “Sizi ve yaptıklarınızı Allah yarattı.” (Saffat- 96)
  YORUM: Siz, Allah’ın manalarının terkibisiniz; yaptıklarınızda, Allah’ın manalarının açığa çıkmasıdır.

  – “Biz HER ŞEYİ KADERİYLE halkettik.” (Kamer-49)
  YORUM: Biz; yani sınırsız ve sonsuz manalar (Rahman), ölçülü olarak (Rahiym) açığa çıkarak, sınırlı ve sonlu manalar olarak (mana grubu) algılandık. Bu esma terkibi (mana grubu) sizin Rabbinizdir. Bu ilk mana grubu sistemde seri bir şekilde değerlendirilerek sonraki mana gruplarını oluşturdu. Bu oluşuma kader dendi, çünkü bu oluşum takdir gereği (ölçüyle) meydana geldi. Böylelikle her şey yazılmış, açığa çıkmadan belli olmuş oldu… Esma terkibimiz olan Rabbimiz, aynı anda kaderimizi de belirlemiş oldu…

  – “Size yeryüzünde veya nefislerinizde isabet eden bir olay, bizim onu yaratmamızdan önce, mutlaka bir kitapta yazılmıştır!… Bunu, önceden takdir edilmiş ve yazılmış olduğunu bilip; elinizden çıkan şeylerden dolayı üzülmemeniz ve elinize geçen ile de sevinip şımarmamanız için açıklıyoruz…” (Hadid- 22/23)
  YORUM: Dışsal-madde boyutunuzdan gelen mana gruplarıyla, içsel-öze dönük boyutlarınızdan gelen mana grupları, programınız -sizi meydana getiren mana grupları- kapasitesince değerlendirilir. İLK YARATILAN-AÇIĞA ÇIKARILAN MANA GRUBU, ZİNCİRLEME BİR ŞEKİLDE KENDİNDEN SONRAKİ MANA GRUPLARINI AÇIĞA ÇIKARMIŞTIR. (İLK KİTAP= İLK BİLGİ= İLK MANA GRUBU)
  Bu gerçeğe “Allah bir kere tecelli etmiştir” denmiş; diğer yönden de açığa çıkan tüm mana grupları, Allah’ın varlığı ile var olduğu ve değişik oldukları için, “O her an yeni bir şandadır” demiştir. Bu gerçeği, ayetin devamında yoruma gerek bırakmıyacak şekilde, neden açıkladığını söylemektedir.

  “…Eğer onlara bir hayır gelirse; -Bu Allah`tandır!.. Derler… Eğer onlara bir şer gelirse; -Bu sendendir!.. Derler… De ki: -Hepsi Allah`tandır!.” (Nisa-78)
  YORUM: Bu ayette sanki tanrı inancında olanların bir özelliği vurgulanmaktadır. Tanrı inanışında olanlar iyiliği Allah’a, kötülüğü şeytana bağlıyarak, Allah’a bir sınır koyarlar. (Bazı Ateistler; tanrı iyilik yapar, kötülük yapmaz ise; “bu kötülükler niye var”, diyerek tanrıyı, haklı olarak inkar ederler.) Allah’ı iyilik alanı ile sınırlarlar. Halbuki Allah’a; hayır bir yarar, şer bir zarar vermeyeceği için, “O” dilediğini yapar. Her şey Allah’tandır, O’nun manalarıyla oluşur. Ayrıca hayır görünen şey gerçekte şer, şer görünen de gerçekte hayır olabilir. Biz bilemeyiz, Allah bilir.

  Eğer bir hasenat (iyilik, hayr) olursa Allah’tan; (yok eğer) Bir Seyyiat (kötülük* şer) olursa nefsinden.” (Nisa-79).
  YORUM: Allah (bütünsellik) bilinciyle bizden çıkan fiilerin sonucu gerçekte hayırdır, kısa vadede şer gibi görükse de… Nefs (birimsellik) bilinciyle bizden çıkan fiillerin sonucu da gerçekte şerdir, kısa vadede hayır gibi görükse de…

  NOT: Son iki ayet farklı gerçekleri anlatıyorlar. Haşa, çelişki yoktur!.. Aksine birbirini tamamlamaktadır. Özüne-içsel-başlangıcına bakıldığında; her şey Allah’tandır. Yine Allah’ın dilemesiyle; Allah-kader bilinciyle bakarsan eline geçenle şımarmaz, elinden çıkana üzülmez, gerçek hayıra ulaşırsın. Yine Allah’ın dilemesiyle; nefs-birimsellik bilinciyle bakarsan eline geçenle şımarır, elinden çıkana üzülür, gerçek şerre ulaşırsın.

  Bir zerre hayır da etseniz, bir zerre şer de işleseniz; hesaba çekileceksiniz.” (Zilzal-7,8)
  YORUM: Bizden çıkacak en küçük hayrı ve şerri oluşturan mana grupları, Allah’ın yarattığı sistemde (evrensel-kozmik-en büyük program-sünnetullah) işlenir. Er veya geç biz aynı cinsten (hayır veya şer) sonucuyla karşılaşırız.


Comments are currently closed.Yorumsuz Blog (Arşiv II) burada…

Yorumsuz Blog (Arşiv III) burada.

SON YORUMLAR

Sevgiye dair hakkında sed191
İslami Foton Kuşağı hakkında sed191
Mevlana’nın dilinden Hz.… hakkında Hasan boyraz
» The Secret’in sırrı aç… hakkında elif
Özümle Konuşmalar hakkında doğan
İslami Foton Kuşağı hakkında necmi
» Önemli Bir Uyarı !.. hakkında Tevhidi
» Simurg’u Ararken hakkında ahmet
İslami Foton Kuşağı hakkında Filminsonkaresi
İslami Foton Kuşağı hakkında marduk_fotonkuşağı
Devrin Alimleri, Eski Zaman Ka… hakkında mehmet akıf
Beyin Fırtınası (27) hakkında barış
İslami Foton Kuşağı hakkında Ayşe
» Simurg’u Ararken hakkında Çağrı Dörter
» Harika Sözler (1) hakkında deniz

ABONE OL!

E-postanızı girin; Yazıları önce siz okuyun!

ARŞİV

Yorumsuz Blog’un izlendiği ülkeler:

Araçlar

Reklamlar

%d blogcu bunu beğendi: