Muhammedî olabilmek..

“Ben Muhammedîyim” sözü her kişinin değil er kişinin kelamıdır. Her insan bu sözü söyleme cesaretini kendinde bulamaz. Zira Muhammedî olabilmenin olmazsa olmaz şartları vardır. Şayet kişi bu temel şartları kendinde taşımıyorsa bu sözün manasının manevi ağırlığı altında ezilecektir. Bir insanın Muhammedî olabilmesi için taşıması gereken temel vasıfları şöyle sıralayabiliriz:

Muhammedî olabilmemiz her şeyden önce büyük bir fedakarlık gerektirir. Öncelikle nefsimizden başlayarak birçok kişisel menfaatten feragat edebilmeliyiz. Karşımızdaki insanı daima kendimize tercih edebilmeliyiz. Mülkün sahibinin ve varisinin Allah olduğunun bilincinde, muhtaciyet şartlanmasından arınmış olmak kaydıyla ihtiyaç sahibi görünümünde açığa çıkanın da Hak olduğunu müşahede ederek Hakkın eli olarak herkese yardım elimizi uzatabilmeliyiz.

Muhammedî olabilmek için vericiliği pratikte yaşayabilmemiz önem taşır. İnsanlara maddi ve manevi ikram ve ihsanlarda bulunarak karşılık beklemeksizin kendimizdekileri karşımızdakilerle paylaşabilmeliyiz; senliksiz ve benliksiz bir biçimde. Her türlü menfaat duygusundan arınabilmeliyiz.

Muhammedî olabilmek için İlahi vechi (Allah isimlerinin manalarını) yöneldiğimiz her noktada algılayabilmeliyiz. Yaratılan her birimin O’nun farklı bir özelliğinin açığa çıkışından ibaret olduğunun farkındalığını her an yaşayabilmeliyiz. Karşımızda O’nu Zahir olarak görürken kendi hakikatimizde de Batın olduğunu bilerek, kendi hakikatimiz olan tekil varlığı içsel ve dışsal olarak hem afakta hem de enfüsde tüm boyutlarıyla görebilmeliyiz.

Muhammedî olabilmek için Allah için sevebilmeli ve yine Allah için buğz edebilmeliyiz. Bu ölçü bizzat Allah Rasulü tarafından verilmiştir. Yaşamda ve ölüm ötesi boyuttaki tüm oluşumların Allah’a yönelik olduğunu, hakiki fail ve oluşturucunun O olduğunu yaşarken bu hakikati tereddütsüz deneyimleyebilmeli ve hissedebilmeliyiz. Hay’dan gelip Hu’ya giden yolculukta tüm birimlerin aynı seyirde olduklarını fark edebilmeliyiz (rücu hakikati). Seyrimize Allah’tan başlayarak Allah ile sürdürmeli ve neticede tekrar Allah’a vasıl olmanın zevkini beka sırrıyla yaşayabilmeliyiz.

Muhammedî olabilmek için hiçbir zaman insanlar arasında ayırım yapmamalıyız. Yolumuz mutlak birlik yoludur. Bu yolda tefrika çıkaranlar Muhammedi olamazlar. Çünkü Muhammedîler, vahdet ehlidirler ve Allah’a B sırrıyla (her şeyin merkezinde oluşu) iman etmiş olanlardır. İnançlı inançsız tüm birimlere Hak nazarıyla bakarlar. Onlar, lütfun ve kahrın tecellisinden başka bir şey görmezler. Bu özellik, Fatırları tarafından onların fıtratına dercedilmiştir. Musa Aleyhisselamda olduğu gibi Firavunda da Hakkı müşahede edebilme marifetine ulaşarak bu özellikleriyle avamdan ayrı bir hususiyet taşırlar. “Cennet bizim olsun, Cehennem onların” tarzı bir anlayış onların lügatında geçmez.

Muhammedî olabilmek için Kadere mutlak anlamda tam teslimiyet gereklidir. Her şeyin Tek varlığın takdiri, dilemesi, yaratmasıyla zuhur ettiğinin farkında olabilmek, gerçek anlamda sükuna erebilmek için zaruridir. Mevla’nın ne eylerse güzel eyleyeceği aşikardır. Önemli olan Mevla’yı özümüzde bulup hissedebilmemiz, Hiçlik okyanusuna gark olup Hepliği bütünsel olarak yaşayabilmemizdir. Yaşamda yersiz ve hikmetsiz hiçbir şeyin olmadığını görebilmeliyiz.

Muhammedî olanlar aynı zamanda sadakat ehlidirler. Sıddık olanlar, ahde vefa gösteren sadıklardır. Bütün oluşlarda bu seçkin sadıkların tasarrufu söz konusudur. İyi ve kötü gününüzde daima onları yanınızda hazır bulursunuz. Zahiren yanınızda bulunmasalar da kalben (şuur boyutunda) sizinle alakadardırlar.

Nazım Akpınar
www.yorumsuzblog.net.tc


Yorumsuz Blog (Arşiv II) burada…

Yorumsuz Blog (Arşiv III) burada.

SON YORUMLAR

Sevgiye dair hakkında sed191
İslami Foton Kuşağı hakkında sed191
Mevlana’nın dilinden Hz.… hakkında Hasan boyraz
» The Secret’in sırrı aç… hakkında elif
Özümle Konuşmalar hakkında doğan
İslami Foton Kuşağı hakkında necmi
» Önemli Bir Uyarı !.. hakkında Tevhidi
» Simurg’u Ararken hakkında ahmet
İslami Foton Kuşağı hakkında Filminsonkaresi
İslami Foton Kuşağı hakkında marduk_fotonkuşağı
Devrin Alimleri, Eski Zaman Ka… hakkında mehmet akıf
Beyin Fırtınası (27) hakkında barış
İslami Foton Kuşağı hakkında Ayşe
» Simurg’u Ararken hakkında Çağrı Dörter
» Harika Sözler (1) hakkında deniz

ABONE OL!

E-postanızı girin; Yazıları önce siz okuyun!

ARŞİV

Yorumsuz Blog’un izlendiği ülkeler:

Araçlar

Reklamlar

%d blogcu bunu beğendi: