» Dua ve Niyazım

nazimakpinar.jpgHamd, Alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Salat ve Selam, alemlere rahmet olarak irsal olan Hazreti Muhammed’e ve Ashabına olsun.

Allahım! Gizli ve aşikâr sayısız isimlerini şefaatçi arz ederek sana yalvarıyorum. Bizlere Rahman ve Rahim isimlerinle merhamet eyle. Her şeye şâmil olan ve has kullarında da hususi olarak açığa çıkardığın rahmet esintilerini her daim üzerimizde hissettir.

Kuddus ismi tecellinle kutsiyet kesp edebilmeyi, zahiri batini kirlerden arınarak safileşebilmeyi nasip eyle.

Selam ismi tecellinle bizleri selamet sahiline çıkar ve bizlerde yakin halini hâsıl et.

Mümin ismi tecellinle iman nurumuzun ziyasını ziyadeleştir.

Nur ismi tecellinle idrakimizi güçlendir. Geçmiş ve geleceğimizi nurunla aydınlatarak ufkumuzu genişlet ve ruhumuzu sürekli rızıklandır.

Rezzak ismi tecellinle rızkımıza bereket ihsan eyle. Aziz ismi tecellinle bizi aziz kıl ve bizlere izzet bahşet.

Fettah ismi tecellinle Fethi Mübin’e vasıl eyle. Nurunun fethiyle kalbimizdeki tıkanıklığı açarak feyzinin gönlümüze akmasını lutfeyle. Berzah ehliyle yoldaş ve arkadaş eyle.

Alim ismi tecellinle bizlere zatının indinden ledün ilmini ihsan eyle. Cehalet karanlığından ilim nuruna ulaştır ve böylece her gizli sırrı bizlere aşikar eyle.

Latif ismi tecellinle bizlere lütuf ve ihsanda bulunarak Kerim ismi tecellinle de ikramlara mazhar et.

Vehhab ismi tecellinle kurbiyet ve ferdiyete ulaştırdığın seçkin kullarına hediye ve hibe eylediğin keşiflere, fetihlere, müşahedelere, kerametlere inayetlere, ihsanlara, irfanlara ve ikramlara bizleri de mazhar eyle. Onların halleriyle hallenmeyi, sırlarıyla sırlanmayı nasibeyle.

Kadir simi tecellinle muktedir eyle. Güç ve iktidar sahibi olmayı diliyoruz. Nihayetsiz aczimizle nihayetsiz kudretine dayanıyor ve her an ondan güç alıyoruz. Bu idraki bizde sürekli muhafaza eyle. Kudret sıfatınla bizleri güçlü kıl.

Metin ismi tecellinle metanet, Kavi ismi tecellinle kuvvet ihsan eyle.

Hafiz ismi tecellinle hıfz ve himayene sığınıyoruz. Bizleri korkularımızdan emin eyle. Bütün öze ermiş hakikat ehlini her türlü tefrikadan muhafaza eyle.

Şehid ismi tecellinle müşahedene erdir ve Karib ismi tecellinle kurbiyet ihsan eyle.

Semi ve Basir isimlerinle basiretimizi keskinleştir ve algı gücümüzü kuvvetlendir. Vedud ismi tecellinle aşk ve şevkini kalplerimize nakşeyle. Bizleri cennet ve cemalinle müşerref eyle. Rızana vasıl olmayı diliyoruz lutfeyle.

Bütün bu ihsan ve ikramlar, Muhsin ismi tecellinle açığa çıksın. Şüphesiz ki sen karşılıksız ihsan ve ikramda bulunansın.

Amin, amin, amin Bi hürmeti Ta-Ha ve Ya-Sin veselamun alel mürselin velhamdülillahi Rabbil Alemin.

Nazım Akpınar
www.yorumsuzblog.net.tc
ahad103@hotmail.com

Reklamlar

3 Responses to “» Dua ve Niyazım”


 1. 1 Vefa 14 Ağustos 2007, 2:28

  Nazım Bey, çalışmalarınızdan dolayı sonsuz teşekkürler.
  Allah için ortaya koydugunuz bu ilim; size nice muhtelif bereketler olarak dönsün.

  Esmaul Husna hakkında hazırladıgınız bu güzel yazıya ne kadar teşekkür etsek az.

  Sevgimiz, duamız sizinle.

 2. 2 mehmetbeydemir 14 Ağustos 2007, 4:24

  Allah razı olsun

 3. 3 Evkuşu 16 Ağustos 2007, 12:39

  Bilindiği gibi Allah isimleri yani (Esmalar) Kuran-ı Kerimde yer almaktadır. Bu konu hakkında başka yönden ele almakta yarar olduğunu düşünürsek kuranı okuyup da anlayamamamızın nedenini aşağıdaki yazıyı dostlarla paylaşmakta yarar görüyorum.

  KUR’AN-I KALBE İNDİRMEK

  Geçenlerde okumuş olduğum ve bilmeyenlerin öğrenmesi gerektiğini düşündüğüm kuran’ı okuyupta aklımızda kalmaması sonucunda iletmek istediğimizi karşı tarafa iletememiz, dilimizin çözülmediği, Anlatmak istediklerimizi bir türlü anlatamadığımız ve kilitlendiğimiz malumdur. Kendimizi bu konu hakkında yetiştirmemizin gerekli olduğu kavradıktan sonra kuran-ı anlamamız için bir formül olduğunu aşağıdaki yazılar bizlere gösterecektir.

  Mümin Allahıyla konuşurken edebini takınan, kendisine söyleneni anlayıp ona uyumlu cevaplar veren kişidir. Bu yüzden müminin Allahın kelamını çok okuması, iyi anlaması çok önemlidir. Sahabe Allah’ın kelamıyla çok meşgul olmuşlar, dedikodu, söylenti, şunun bunun fikriyle meşgul olmayı uygun görmemişlerdi. A’ver anlatıyor; “Mescide uğramıştım, gördüm ki halk, zikri terkedip malayani konulara dalmış, konuşuyor. Hz. Ali’ye çıkıp durumdan haberdar ettim. Bana, “Doğru mu söylüyorsun öyle mi yapıyorlar? Ben Resulullah’ın şöyle söylediğini işittim;

  – Haberiniz olsun bir fitne çıkacak! Ben hemen sordum.
  – Bundan kurtuluş yolu nedir? Ey Allah’ın Rasulü! Buyurdu ki;
  – Allah’ın kitabına uymaktır. O’nda sizden önceki (milletlerin ahvaliyle ilgili)haber, sizden sonra (kıyamete kadar) gelecek fitneler ve kıyamet ahvali ile ilgili haberler mevcut. Ayrıca sizin aranızda cereyan edecek hallerin de hükmü var.

  O, hak ile batılı ayırdeden ölçüdür. O’nda her şey ciddidir. Gayesiz bir kelam yoktur. Kim akılsızlık edip O’na inanmaz ve O’nun dışında hidayet ararsa Allah onu saptırır. O Allah’ın sağlam ipidir. O,hikmetli olan zikirdir. O, dosdoğru yoldur. O, kendine uyan hevalara uymaktan kendisini(kıraat eden) delilleri iltibastan korur. Alimler ona doyamazlar, Onun çokça tekrarı usanç vermez, tadını eksiltmez, İnsanları hayrete düşüren mümtaz yönleri son bulmaz, tükenmez. O öyle bir kitaptır ki, cinler işittikleri zaman şöyle demekten kendilerini alamadılar; “Biz hiç duyulmadık bir tilavet dinledik. Bu doğruya götürmektedir. Biz onun Allah kelamı olduğuna inandık” (Cin1) Kim ondan haber getirirse doğru söyler, kim onunla amel edinirse ücrete mazhar olur, kim onunla hüküm verirse adaletle hüküm verir, kim ona çağrılırsa, doğru yola çağrılmış olur. Ey A’ver bu güzel kelimeleri öğren. (Tirmizi, Sevabu’l Kur’an 14,2908)

  Kuran-ı Kerim hakkında bu sözleri söyleyen, Allah Rasulünün ilim şehrinin kapısı diye övdüğü Hz. Ali, Kuran’ı daha fazla öğrenmek, hafızasında korumak için son derece gayretliydi. Hz. Ali Resulullah’a gelerek, “Anam, Babam sana kurban olsun Ya Rasulallah, şu kuran göğüsümde durmayıp gidiyor.Kendimi onu ezberleyecek güçte göremiyorum” dedi. Resulallah ona şu cevabı verdi:

  “Ey Ebül-Hüseyin! bu meselede Allah’ın sana faydalı kılacağı, öğrettiğin takdirde öğren kimseninde istifade edeceği, öğrendiklerini de göğsünde sabit kılacak kelimeleri öğreteyim mi? Hz. Ali, evet ey Allah’ın Rasulü öğret bana ! dedi. Bunun üzerine Allah Rasulü şu tavsiyede bulundu:

  Cuma gecesi olunca gecenin son üçte birinde kalkabilirsen kalk. Çünkü o an (meleklerin de hazır bulunduğu) meşhud bir andır. O anda yapılan dua kabul olur. Kardeşim Ya’kub da evlatlarına şöyle söyledi “Sizin için Rabbime istiğfar edeceğim, hele Cuma gecesi bir gelsin. “Eğer o vakitte kalkamazsan gecenin ortasında kalk. Bunda da muvaffak olamazsan gecenin evvelinde kalk ve Dört rek’at namaz kıl. Birinci rek’atte, Fatiha ile Ya-sin süresini oku, ikinci rek’atte Fatiha ile Ha-mim, ed-Duhan süresini oku, üçüncü rek’atte Fatiha ile Eliflam-mim Tenzilü’s-secde’yi oku dördüncü rek’atte Fatiha ile Tebareke’l-Mufassal’ı oku. Namazını bitirince Allah’a hamdet. Allah’a senayı da güzel yap, bana ve diğer nebi ve rasullere salat oku, güzel yap, Mü’min erkek ve mü’min kadınlar ve senden önce gelip geçen mü’min kardeşlerin için istiğfar et. Sonra bütün bu okuduğun duaların sonunda şu duayı oku:

  Allahım bana günahları, beni hayatta baki kıldığın müddetçe ebediyen terkettirerek merhamet eyle, bana faydası olmayan şeylere teşebbüsüm sebebi ile bana acı. Seni benden razı kılacak şeylere hüsn-i nazar etmemi bana nasib et.

  Ey semavat ve arzın yaratıcısı olan celal, ikram ve dil uzatılamayan izzetin sahibi olan Allah’ım, ey Allah! Ey Rahman! Celalin hakkı için yüzün nuru hakkı için kitabını bana öğrettiğin gibi hıfzına da kalbimi icbar et, Seni benden razı kılacak şekilde okumamı nasib et. Ey semavat ve arzın yaratıcısı, celalin ve yüzün nuru hakkı için kitabınla gözlerimi nurlandırmanı, onunla dilimi açmanı, onunla kalbimi yarmanı, göğsümü ferahlatmanı, bedenimi yıkamanı istiyorum. Çünkü hakkı bulmakta bana ancak sen yardım edersin, onu bana ancak sen nasib edersin. Her şeye ulaşmada güç ve kuvvet ancak büyük ve yüce olan Allah’tandır.

  “Ey Ebül Hasan bu söylediğimi üç veya yedi Cuma yapacaksın, Allah’ın izni ile duana icebet edilecektir. Beni hak üzere gönderen Zat-ı Zülcelal’e yemin olsun bu duayı yapan hiç bir mü’min icabetten mahrum kalmadı”

  İbnu Abbas (r.a) der ki; “Allah’a yemin olsun, Ali beş veya yedi Cuma geçti ki resulullah’a aynı önceki mecliste tekrer gelerek; “Ey Allah’ın Rasulü! dedi geçmişte dört beş ayet ancak öğrenebiliyordum. Kendi kendime okuyunca onlar da (aklımda durmayıp) gidiyordu. Bugün ise artık 40 kadar ayet öğrenebiliyorum ve onları kendi kendime okuyunca kitabullah sanki gözümün önünde duruyor gibi oluyor. Eskiden bir hadisi dinliyordum da arkadan tekrar etmek istediğimde aklımdan çıkıp gidiyordu. Bugün hadis dinleyip sonra onu bir başkasına istediğimde ondan tek bir harfi kaçırmadan anlatabiliyorum.”
  Resulallah bu söz üzerine Hz. Ali’ye “Ey Ebül Hasan! Kabenin Rabbine yemin olsun sen Mü’minsin” dedi.

  Allah inşaallah Kuran-ı bizlere hakkıyle anlamayı, anladığımızı değerlendirmeyi ve değerlendirerek yaşamayı nasip etsin. Allah yardımcımız olsun.

  Kaynak: Hz. Muhammed’de AŞK
  yazarı: H.Kübra ERGİN


Comments are currently closed.Yorumsuz Blog (Arşiv II) burada…

Yorumsuz Blog (Arşiv III) burada.

SON YORUMLAR

Sevgiye dair hakkında sed191
İslami Foton Kuşağı hakkında sed191
Mevlana’nın dilinden Hz.… hakkında Hasan boyraz
» The Secret’in sırrı aç… hakkında elif
Özümle Konuşmalar hakkında doğan
İslami Foton Kuşağı hakkında necmi
» Önemli Bir Uyarı !.. hakkında Tevhidi
» Simurg’u Ararken hakkında ahmet
İslami Foton Kuşağı hakkında Filminsonkaresi
İslami Foton Kuşağı hakkında marduk_fotonkuşağı
Devrin Alimleri, Eski Zaman Ka… hakkında mehmet akıf
Beyin Fırtınası (27) hakkında barış
İslami Foton Kuşağı hakkında Ayşe
» Simurg’u Ararken hakkında Çağrı Dörter
» Harika Sözler (1) hakkında deniz

ABONE OL!

E-postanızı girin; Yazıları önce siz okuyun!

ARŞİV

Yorumsuz Blog’un izlendiği ülkeler:

Araçlar

Reklamlar

%d blogcu bunu beğendi: