» Necm Suresi

Yıldız anlamına gelen Necm ile başlayan bu sure, parlak yıldızlarla, kişilerin yönlerini bulabileceğini bildirmektedir.

N= Nuru Muhammediyedir.
C= Cemali ilahiyedir.
M= Tavsilatı Muhammediye demektir.

Bir kişi, kendi gönül Alemindeki Nuru Muhammediyeyi görmek isterse, Vücudu ilahiyesi olan tavsilatı Muhammediye olan sıfatlarında, Cenabı Hakkın Cemalini seyretsin demektir.

Veya Ruh olan siyretimizin, kalb gözü olan irfaniyet idrakımızla, bütün sıfatlarımızdan görünen Cenabı Hakk’ın cemalinin zuhuru demektir. Bu da elbette bir insanı kamilden, Tevhid tahsili yapmadan elde edilmesi mümkün değildir. Nahl suresi ayet 16. “Onlar yıldızlarla yollarını bulurlar” ayetinin zahir manasında, kervancıların yönlerini bu parlayan yıldızlarla bulabileceğini, gemicilerin de yine bu yıldızlarla yönlerini bulabilecekleri aklımıza gelirse de, hak ve hakikat yolunda, cehalet ve gayriyet karanlığında inananların yönlerini ve kıblelerini bulmaları, ilim ve irfaniyeti ile parlayan insanı kamillerin vasıtasıyla, insanların Hak ve Hakikatı bulmaları demektir.

İsra suresi ayet 70: “Ve le kad kerramna beni ademe ve hamelnahüm fil berri vel bahri ve razaknahüm minet tayyibati ve faddalnahüm ala kesirim mimmen halakna tefdiyla” yani Biz insanoğlunu, karada ve denizde taşıdık…” buyurulmaktadır. İnsanlar her ne kadar, kara ve denizde yönlerini bulmak ve menzillerine varmak için parlayan bu yıldızlardan istifade etmektedirler. Ayrıca herkes bu yıldızlarla yönlerini bulduğu gibi Kıblesini de bunlarla bulurlar. Zahir ve batın birdir. Zahirde nasıl kıble veya yönlerini bu parlayan yıldızlarla buluyorlarsa, batında da insanı kamiller halk arasında parlayan yıldızlar gibidir. Ancak bunlarla, kişinin gönül kabesini bulması ve bütün icraatını ona dönerek yapması mümkündür.

Cenabı Allah, “karada ve denizde insan oğlunu yüklendik” ifadesi ile kara demek, kesret alemi, fani Alem demektir. Deniz demek, Vahdet Alemi, Beka Alemi demektir. Ayrıca beden; kara, Ruhaniyet yönü de; deniz demektir. İnsan oğlu her ikisini kendisinde cem eden ‘meraceyn bahreyn’dir. Yani Karada ve Denizdeki vuslatlarında İnsanı Kamil mazharından onları taşıdık demektir.

Onun için insanlar, Dünyadaki yaşantılarındaki, cehalet karanlığında, yönlerini bulmak isterlerse, Cenabı Hakkın her varlıktaki o yüce tecellilerini seyretsinler.

Cenabı Hakkın Nuru Muhammediyesini bütün sıfatlarından tecelli eden Cemalullah’ı seyretmekle mümkün olduğunu bizlere bildiriyor. Bir ayeti kerimede “sizler Hak ve Hakikatı bulmak istiyorsanız, caht ederek bir vesile arayınız” buyurulmaktadır. İşte bu vesileler de, bu toplumlar arasında bulunan parlak yıldızlar durumunda olan insanı kamillerdir. Bu parlak yıldız durumunda olanlar, kişilerin hem kıblesini, hem de menzilini buldurabilirler. Toplum içinde gayb durumunda olan işte bu insanı kamillerdir.

Bakara suresi 3. ayetinde “Ellezine yü’minune bil ğaybi ve yükiymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikunyani Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar” Gayb demekteki murad nedir? Gayb Allah değildir. Çünkü Allah’ın yanında, ondan büyük bir varlık olması lazım ki, onu örtmüş olsun. Arifler için o gizli değildir. Bu gayp olan insanı kamillerdir. Onları ehli olanlar çok iyi tanır. Ve parlak yıldızlar gibi yönünü ve kıblesini bulmak isteyenlerin yön ve kıblesini buldurmaktadırlar. Salik durumunda olan kişilerin de, karada ve denizde, yani fena ve beka alemlerinde vuslatlarını sağlayan Rablarıdır. Zira o kuluna şah damarından daha yakındır. Yani kulun kendi varlığı yoktur. Varlık sahibi, Cenabı Hak ise, elbette menzile kadar yüklenen ve taşıyan Rabbımız olacaktır.

Cenabı Allah, bütün inananlara bu parlak yıldızları vesile kılsın.

Amin… Amin… Amin…

Ahmet EFENDİ

Yazıyı Yorumsuz Blog’a ulaştıran:
Ahmet Genç’e (milenyummuridi@hotmail.com) teşekkür ederiz.

www.yorumsuzblog.net.tc

2 Responses to “» Necm Suresi”


  1. 1 gorunmez kentler 10 Ağustos 2007, 2:18

    Yazınızdan çok yararlandım. Çok teşekkür ederim.

  2. 2 ümit Behram Budak 25 Kasım 2007, 4:01

    Gerçekten lezzetli bir yazı veselam….


Comments are currently closed.Yorumsuz Blog (Arşiv II) burada…

Yorumsuz Blog (Arşiv III) burada.

SON YORUMLAR

Sevgiye dair hakkında sed191
İslami Foton Kuşağı hakkında sed191
Mevlana’nın dilinden Hz.… hakkında Hasan boyraz
» The Secret’in sırrı aç… hakkında elif
Özümle Konuşmalar hakkında doğan
İslami Foton Kuşağı hakkında necmi
» Önemli Bir Uyarı !.. hakkında Tevhidi
» Simurg’u Ararken hakkında ahmet
İslami Foton Kuşağı hakkında Filminsonkaresi
İslami Foton Kuşağı hakkında marduk_fotonkuşağı
Devrin Alimleri, Eski Zaman Ka… hakkında mehmet akıf
Beyin Fırtınası (27) hakkında barış
İslami Foton Kuşağı hakkında Ayşe
» Simurg’u Ararken hakkında Çağrı Dörter
» Harika Sözler (1) hakkında deniz

ABONE OL!

E-postanızı girin; Yazıları önce siz okuyun!

ARŞİV

Yorumsuz Blog’un izlendiği ülkeler:

Araçlar

Reklamlar

%d blogcu bunu beğendi: