» Marifet ve Hikmet’ten Yansımalar

Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederim! (Subhanehu). Öyleyse, o dilediği zaman, kendi yaratmasıyla Kendine itaat etmektedir ve hakkı vacip olan kimsenin, üzerinde taayyün ettiği şeyden Kendini ayırmaktadır. Öyleyse, geriye kalan, “evlerinin çatıları duvarları üzerine çökmüş” (Kur’an, 2/259) boş, kuru benzetmelerdir. Ve yankının, sadanın geri dönüşünde, hidayete ermek isteyen kimse için, kendisine işaret ettiğimiz şeyin sırrı vardır.
. . .

Nazari düşünceye sahip akıllı kimseler, düşüncenin, nazarın, hissin ve aklın kendilerine verdiği şeylerle, kendilerini alim olarak tahayyül ederler. Oysa ki onlar, o duyguları taklit makamındadırlar. Kaldı ki, hiçbir duyu yoktur ki yanılmasın. Onlar bunu bilirler, fakat buna rağmen kendilerini yanılgıya iterler, hataya düşürürler. Hissin, aklın ve fikrin hata ettiği yerlerle hata etmediği yerleri fark ederler. Kim bilir, belki onların yanlış diye kabul ettikleri şey doğrudur. İşte bu tedavisi zor olan hastalığı, ancak her bildiği şeyi Allah dışında biriyle değil de sadece Allah’la bilen bir kimse ortadan kaldırabilir. Noksan sıfatlardan münezzeh olan yüce Allah Kendi zatıyla Alimdir; Zatından fazla, Zatı dışında bir şeyle değil. Öyleyse, senin de Yüce Allah’ın sana öğrettiği şeylerle alim olman gerekir, çünkü sen bilen ve cahil olmayan, Kendi ilminde taklit etmeyen bir varlığı taklit ettin.
. . .

İlahi isimler ilmine gelince, marifet hakkında edinilecek ilk ilimdir. Dolayısıyla bu ilim, kendisi için (Kur’an ve hadislerde) gelen isimlerden kendisine delalet ettiği şeyleri bilmektir. (…)
Bu ilim, ayrıca o isimlerin “havas”sını(gizli ve özel etkilerini) de bilmektir; fakat bu konuda söz söylemek Allah ehli olan ariflere yasaklanmıştır, çünkü bunda birtakım sırların açığa vurulması gibi, birtakım perdelerin açılması gibi durumları vardır ki, İlahi kıskançlık (el gayret)bunların açıklanmasına direnir; bununla birlikte, Allah ehli olanlar bunları bilmelerine rağmen, Allah’a rağmen bunları kullanmazlar. Bunun kanıtı ise şudur:
Kuşkusuz Allah’ın elçisi (sav.) insanların içinde onları en iyi bilendi. Eğer onlarla dua etseydi, Allah onun duasını kabul ederdi, çünkü onları Allah’ın ilminde onun üzerinde “havas” özelliği (el hasiyyetü) vardır. Hz. Peygamber(sav.) ümmetine onların kötü özelliğini, azabını, korkusunu (be-sehüm) kendi aralarına sokmamak için uyardı ve bunu uygulamalarını yasakladı; ona karşılık bir bedel verseler bile, bunu kabul etmedi.
. . .

“Kün!”, “Ol!” kelimesine gelince, bu tek bir kelimenin fiilindendir, harflerin fiilinden değildir. Bunun “havas” özelliği, yaratma, var etme konusundadır ve onun da birtakım şartları vardır. Bununla birlikte , Allah ehli Allah!a rağmen onu kullanmaktan teeddüp eder ve herhangi iş ya da fiilde onu kullanmak yerine “Bismillah” derler. Allah Resulü(sav.) Tebük savaşında onu bir kez kullanmıştır: Ne ondan önce ne de ondan sonra, kendisinden böyle bir şey hiç duyulmamıştır. Hz. Peygamber bunu kullanmakla sahabe arasındaki alimlerinden bazılarına bu gibi sırları bildirmek istemiştir.
. . .

Nefsin Allah’a doğru yönelen özel bir yüzü vardır ki akıl o konuda bir ilme sahip değildir, çünkü bu, her yaratıkla Allah arasında olan Allah’ın bir sırrıdır. Bu sırrın nisbeti tarif edilemez. Bu sır cümlelerle, kelimelerle anlatılamaz. Onun varlığını inkara hiçbir yaratığın(mahluk) gücü yetmez. Bu nedenle bu sır meçhul olan bir malumdur. işte, bu, Allah’ın eşyadaki tecellisidir. Bu tecelli ile Allah onların varlıklarını (ayan) baki kılar.
. . .
Devam edecek..

www.yorumsuzblog.net.tc

(Alıntı kaynağı: Marifet ve Hikmet – İbn Arabi, İz yayıncılık, 2. baskı, 1997)

2 Responses to “» Marifet ve Hikmet’ten Yansımalar”


  1. 1 erkan 7 Haziran 2007, 3:33

    Teşekkür ederim yazı için.

  2. 2 Hasan BELEK 7 Haziran 2007, 7:11

    Teşekkür ederim.Bu güzel yazı için.SEVGİLERİMLE


Comments are currently closed.Yorumsuz Blog (Arşiv II) burada…

Yorumsuz Blog (Arşiv III) burada.

SON YORUMLAR

Sevgiye dair hakkında sed191
İslami Foton Kuşağı hakkında sed191
Mevlana’nın dilinden Hz.… hakkında Hasan boyraz
» The Secret’in sırrı aç… hakkında elif
Özümle Konuşmalar hakkında doğan
İslami Foton Kuşağı hakkında necmi
» Önemli Bir Uyarı !.. hakkında Tevhidi
» Simurg’u Ararken hakkında ahmet
İslami Foton Kuşağı hakkında Filminsonkaresi
İslami Foton Kuşağı hakkında marduk_fotonkuşağı
Devrin Alimleri, Eski Zaman Ka… hakkında mehmet akıf
Beyin Fırtınası (27) hakkında barış
İslami Foton Kuşağı hakkında Ayşe
» Simurg’u Ararken hakkında Çağrı Dörter
» Harika Sözler (1) hakkında deniz

ABONE OL!

E-postanızı girin; Yazıları önce siz okuyun!

ARŞİV

Yorumsuz Blog’un izlendiği ülkeler:

Araçlar

Reklamlar

%d blogcu bunu beğendi: