YENİLENİN ARTIK

Dinlemek için tıklayınız

Yeryüzünde yaşamış en muhteşem beyin ve insan, Allah Rasûlü ve son Nebîsi Muhammed (aleyhisselâm)’ın açıkladıklarını anlamamış insanların, hayallerinde tasavvur ettikleri “elçi peygamber” anlayışı yüzünden, nelerden mahrum kaldıklarını biliyor musunuz?.. Hayallerinde oluşturdukları “tanrı” anlayışına, “Allah”ın ismini etiketledikleri için, kozaları içinde nasıl boğulup gittiklerini görüyor musunuz?

Allah ahlâkıyla ahlâklanın” uyarısı yapıldığı hâlde, bunu duymazlıktan gelip; aklımızı kullanmayıp, anlamını düşünmeyip; “tanrı fermanları ve elçisi” masallarıyla; bir daha ele geçmeyecek bir ömrü nasıl boşa geçirdiğimizi bir farkedebilsek!

Kolaylaştırılmamışsa, ne yazsak boş!.. Taşın üstünden akıp giden su gibi, bu bilgiler de okunup geçilecek…

Oysa… Kolaylaştırılmış olsa da… Nasibimizde olsa da…

Biraz kıpırdatsak kendimizi…

Yer değiştirsek, düşünce dünyamızda çağ atlasak da, oradan yeniden bakabilsek olaya…

Beş duyunun gözüyle değil, “Basîr” olarak; beş duyunun kulağıyla değil “Semî” olarak, “Lâtif, Habîr” olarak evrensel varlıkla iletişimde olabilsek!. Hiç olmazsa, yargılamadan, yorumlamadan, şartlanmasız yönelebilsek âlemlere!

Türk’ün, Arab’ın, Çinli’nin, Hintli’nin, Avrupalı veya Amerikalı’nın tanrısı, anlayışından geçip… Dünyanın, Ayın, Marsın, Güneşin tanrısı kavramından geçip… Galaksinin, gökadaların, paralel veya evren içre evrenlerin tanrısı anlayışından geçip; “âlemlerin Rabbi” olanı farketmeye çalışsak…

Sonra da Alemler ve Rabbi şeklindeki çiftlik anlayışından arınıp; âlemlerin hakikatinde, “esmâ mertebesi”ndeki “tecellî-i vahid” denen boyutsal tekilliği hissedebilsek… De!..

RASÛLLÜĞÜN”ün hakikatinin, “esmâ mertebesi”nin ilk tecellisi olan “RUH” adlı melek veya “Hakikati Muhammedî” veya “Mümin” olduğunu anlayabilsek!..

Esmâ mertebesi”ndeki ilim ve özelliklerin açığa çıkması iradesiyle, “her an yeni bir şanda” olarak meydana gelmiş “tecellî-i vahid” denilenin, “Risâletin hakikati”olduğunu bir kavrayabilsek!.. “İRSÂL”in hakikatinin bu mertebede gerçekleşmiş olup, bununla “tecellî-i vahid”in meydana geldiğini anlayabilsek!.

İşte o zaman farkedeceğiz “Rasûlün ahlâkı”, “Rasûlü olduğu Allah adıyla işaret edilenin ahlâkıdır” işaretinin anlamını! Tanrının değil!.

Bu “Risâlet hakikati”nin, yeryüzünde açığa çıkmış en muhteşem beyine inzal oluşuyla, O yüce Zât’ın “Allah Habibi ve en kapsamlı ahlak sahibi” oluşunun bağlantısını; ve dahi ne demek olduğunu düşünebilsek…

Rasûlullah’ın ahlâkı Allah’ın ahlâkı idi” işaretinin anlamını işte o zaman farkedebileceğiz.

Ama biz, öylesine şartlanmış, öylesine kilitlenmiş; öylesine bloke etmişiz ki düşünme sistemimizi şartlandırmalar yüzünden; Dünya üstündeki toplumların kendilerine özgü; kendileri gibi düşünen “tanrı” anlayışından öteye geçemiyoruz!.

Zor, çok zor geliyor kapsamlı ve derinlikli düşünmek!

Kolayımıza geliyor göze, kulağa dayalı bir tanrı bir dünya ve de özel ulak postacı elçi peygamber kabulü!.

Sonra da diyoruz, “tanrı Türkü korusun”; “tanrı Arabı korusun”, “tanrı Yahudiyi, Hinduyu , İngilizi korusun!..” “God bless America”!.. Bölgesel tanrı!!!

İnsan gibi düşünen ve insanî duygularla dünyayı yöneten bir tanrı!.

Allah” ismiyle işaret edileni kavrayamadık ama, hiç olmazsa tanrıyı insanlaştırdık ya!!!

YENİLEN dostum!.

Yenilenmen için Dünya’nın tüm bilgileri şu an elinin altında, klavyenin ucunda…

Deccâliyetin akı kara, karayı ak gösteren televizyonları varsa; Mehdiyetin de sana her doğruyu bulduracak, kavratacak interneti var!.

Kendini düşün, Dünyayı düşün, Galaksiyi düşün; varsa kapasiten, evren içre evrenlerde bir dünya mesabesinde olan bu evreni düşün!

Bütün bunlardaki her tür ve yapıyı yaratan o korkunç azamet sahibi muhteşem varlığı düşün!.

Bunu okuyup da bir şey hissedemiyorsan, gözünü yorma!.

Tüm bu evren içre evrenlerdeki her şeyi yaratanın “ahlâk”ı ne ola, bir düşün Allah rızası için! En sevdiğinin hatırı için!.. O’nu bir insan ya da tanrı gibi tasavvur etmekten kaçınarak düşünmeye çalış!

Bir düşün lütfen!

O basit gördüğün, beş harf olarak algıladığın “ALLAH” adının ardındaki sonsuz yaratılmışları var eden Yaratıcının, “RASÛL” ismiyle işaret ettiği ne olabilir?

RASÛL”ün, “RİSÂLET”in hakikati, özü, aslı nedir?

Bizden de…

ALLAH RASÛLÜ”nün ahlâkıyla ahlâklanmamız isteniyorsa; acaba bu ne demektir?

Allah Rasûlü, evrensel insandır!

İnsan”da açığa çıkan bilinç, gerçekte “evrensel bilincin”, beyinden “fıtrat”ına (programına) göre açığa çıkmış hâlidir!.

Sen kendini küçük âlem sanırsın, oysa büyük âlem sensin” diyen “ilmin kapısı”, velâyetin zirvesi Hazreti ÂLİ, acaba sana neyi fark ettirmek istiyordu ki!.

Ama öylesine bir vurdumduymazlıkla yaşıyoruz ki; bilincimiz, genlerimize sinmiş “tanrı” anlayışından arınıp sınırlılıktan dışarı çıkamıyor!.

Tanrımızı”, “HAK” yapıp, “HAK”lığı da bedenimize, beşeriyetimize verip, işin içinden çıktığımızı sanıyoruz!!!.

Kısacası, “bilinen kişiliğimizi” tanrı yapıyoruz!

Oysa bunun yerine…

Kendini Tanı!

Bilincini Arındır!.

TEK’in Seyri ile seyr sahibi ol; deniyor!.

YENİLEN artık!.

Allah’ın geçmişte olmamış ölçüde büyük lûtfu olan çağdaş bilimler ışığında; dünde mecazlarla işaret edilmiş olan muazzam hakikati fark etmeye çalış!

Senin kabul ettiğin gibi madde diye bir şeyin gerçekte hiçbir zaman varolmamış olduğunu farket, anla artık!

Bak ünlü Alman Fizik Profesörü Hans Peter Dürr, ne diyor PM magazinde Mayıs 2007 sayısında:

Soru: P.M: Sayın Profesör Dürr madde dediğimiz aslında nedir?

Cevap: Aslında madde diye bir şey yok; en azından kabullendiğimiz anlamdaki şekli ile mevcud değil. Sadece bir oluşum var ki, sürekli bir değişim ve canlılıktan oluşmaktadır. Biz bunu tahayyül etmekte zorlanıyoruz! Asıl olan, madde bağı olmadan, sebep-sonuç ilişkisi gerçeğidir!. Biz buna ‘RUH’ da diyebiliriz. Öyle bir ‘şey’ ki biz bunu ancak spontane yaşayabiliriz, dokunulacak bir şey değildir. Madde ve Enerji dediğimiz olgu, ancak ikincil olarak ortaya çıkmaktadır… Bir nevi ağır akışkan, sabitleşmiş RUH şeklinde GİBİ. Albert Einstein’e göre, madde, enerjinin sadece inceltilmiş şeklidir; temeli ise, daha ince (latif) bir enerji değil; çok daha farklı bir şey, CANLILIKtır. Bu olguyu bilgisayarlardaki software’e benzetebiliriz.

Evet dostum!..

Deniz bitti!.

Artık bitti bilim dünyasında, beş duyunun sana var sandırdığı kısır sığ anlayış!. Ve dahi bu çağdışı anlayış üstüne bina edilmiş her düşünce sistemi!

Bir çağ kapandı ve yeni bir çağ başladı bile… Hiç farkında olmasan bile!

Bu çağ da, Kurân ve Rasûlullah altın çağını yaşayacak deşifre edebilenleriyle!

Bilincini çıkar artık kozasından!

Evrene bak!.

Hücrelerine, DNA’larına, moleküler yapına, atomik katmanına-katmânâ, quarksal katmânâ “BASİR” olarak yönel!… “SEMΔ ile algıla!.. Seyreyle!.

Dünya yaşamında bunu gerçekleştiremezsen, böylece devam edecek boyutsal yolculuğuna ve sonsuza dek “a’mâ” olarak kalacaksın!.

Bu gerçeklerden sonra düşün bakalım devletinin rejimini, siyaseti, hükümleri, fermanları!. Türkiye’de, Çin’de, Brezilya’da, İspanya’da İslâmi kurallara göre yönetilmeyen devletlerde yaşayanların hâlini!..

Namazını ikame edip mi’râcını yapıp, Rasûl’ün hakikatine ulaşabiliyor musun? Rabbi’ni tanıyor musun?… Hacca serbestçe gidip Kâbe’nin suretinden Hakikatine yolculuk edip amacına ulaşabiliyor musun?… Orucunu yaşayıp, bedenselliğinin istekleriyle kayıtlanmaktan arınıp, şuur boyutunda “Samediyet” hakikatine ulaşabiliyor musun? Sen mirasını istediğin gibi dağıttın da sağlığında elini bağlayan mı oldu!. Dilediği kadarıyla zekâtını, sadakanı istediğine verebiliyor musun?

Zekât, karşılıksız verilir. Karşılık beklenmez ve alınmaz!. Ben de takdirimde olan bilgilerimin zekâtı kadarını yazarak dağıtıyorum… Kimseden karşılık olarak bir şey beklemeksizin… Ne pâye, ne unvan, ne etiket, ne de mertebe… “Allah kulu” olmak yeter bana.

Dünyanızdaki, hiçbir unvan, etiket, mertebe kabulünün benim indimde değeri yok!. Böyle bir beklentinin olmasını bile düşünemem yaşadığım dünyamda…

Çıplak ve tek geldim herkes gibi, çıplak ve tek gideceğim bu dünyadan; bilincine, müşahedelerine, seyirlerine hayran olduklarımın yanına… “Seviyorum onları”, demek haddime değil!.

Bak dostum…

Hiç kimse ameliyle cennet boyutuna geçemez”! Duymadın mı bu gerçeğin vurgulanmasını?

“Âhir zamanda “La ilahe illallah” gerçeğini dillendiren cennete girer” açıklamasının neye dayandığını hiç düşünmedin mi; düşünemiyor musun?

Tanrı yoksa… Tanrı cehenneme atmayacaksa, Tanrı cennete sokmayacaksa!..

Herkes elleriyle yaptıklarının sonuçlarını” yaşayacaksa…

Hesap görücü olarak nefsin yeter” diye uyarılmışsan…

Cennetlik” veya “cehennemlik” olan anasının rahmindeyken tesbit olunur uyarısı varsa…

Bedenselliğinin getirisi bencilliğini yaşayanlar varken yeryüzünde, “halife” meydana gelmişse… “Şuur”lu, yani “kalp” sahibi olarak yaşayan bir tür, açığa çıkarılmak istenmişse…

Mümin müminin aynası” ise… Birinci “Mümin” esma mertebesindeki “Mümin” isminin hakikati, ikinci “Mümin” de “Rasûl ün hakikati” ise…

Kalp kalbe karşı ise”… İkisi birbirini yansıtıyorsa…

Müminin kalbinde, esma mertebesi mevcut” ise…

Kalpsiz, kalbindekinden “bîhaber” olan ise…
Nasıl secde etmezsin ol kalbe ki için de Allah var”! diyen bu nükteye işaret etmişse…

Ve o kalp, senin kalbin ise!..

Sen ise, kalbindekiyle yaşamak varken, onun yerine, gökte var sandığın tanrı uğruna bir şeyler yapacağını düşünüyorsan!..

Rasûlullah’ın nefsi müdafaa sadedinde savaşmasını, Kâbe’yi ziyaret hakkı uğruna savaşmayı göze almasını gözardı edip; silah yoluyla insanları zorla Müslüman yapmak uğruna ömrünü harcıyorsan… Artık ne diyebilirim…

Deccalin eşeği vardır kırk günde dünyaya dolaşır” şeklindeki sembolik anlatımı, uzun yıllar önce yaşamış Zât, yaşadığı devrin anlayışıyla yorumlayıp şimendifer olabilir derken; onu okuyanların çoğu şimendifer veya tayyare anlayışında sabitlendi öyle dedi diye! O Zât, kendini yaşadığı günlere göre güncellerken, takipçilerinin çoğu hâlâ asırlar öncesinin din anlayışıyla kilitlenmiş durumda!. Bize de, “Ahmed Hulûsi, Allah enerjidir diyor” şeklinde iftira ederek, insanları bu bilgilerden uzak tutmaya çalışıyorlar; yüklendikleri vebâlin bilincinde olmaksızın!

(“On Yedinci Mesele:
Rivayette var ki, “Deccal çıktığı gün bütün dünya işitir ve kırk günde dünyayı gezer ve harikulâde bir eşeği vardır.”
Allahu a’lem, bu rivayetler tamamen sahih olmak şartıyla tevilleri şudur: Bu rivayetler mucizâne haber verir ki, “Deccal zamanında vasıta-i muhabere ve seyahat o derece terakki edecek ki, bir hadise bir günde umum dünyada işitilecek. Radyo ile bağırır, şark-garp işitir ve umum ceridelerinde okunacak. Ve bir adam kırk günde dünyayı devredecek ve yedi kıt’asını ve yetmiş hükûmetini görecek ve gezecek” diye, zuhurundan on asır evvel telgraf, telefon, radyo, şimendifer, tayyareden mucizâne haber verir. Hem Deccal, deccallık haysiyetiyle değil, belki gayet müstebit bir kral sıfatıyla işitilir. Ve gezmesi de her yeri istilâ etmek için değil, belki fitneyi uyandırmak ve insanları baştan çıkarmak içindir. Ve bindiği merkebi ve himarı ise, ya şimendiferdir ki bir kulağı ve bir başı cehennem gibi ateş ocağı, diğer kulağı yalancı cennet gibi güzelce tezyin ve tefriş edilmiş. Düşmanlarını ateşli başına, dostlarını ziyafetli başına gönderir. Veyahut onun eşeği, merkebi, dehşetli bir otomobildir veya tayyaredir veyahut -sükût lâzım!”)

Uyanın ve yenilenin!.

Bir günde dünyayı dolaşabilirsiniz… Aynı anda dünyanın her yerinde kendinizi gösterip, dünyanın her yerindeki insana aynı anda konuşabilirsiniz!.

En saydığınız, sevdiğiniz büyük adamı size vahşi bir çocuk katili gibi gösterebilirler ekranlarda… Ya da sıradan bir adamı süpermen gibi!.

Uyanın ve düşünmeye başlayın!… Aklınızı kullanarak, sorgulayarak, çağdaş bilimleri edinerek, düşünerek yenilenin!

Eski bilgileri birbirinden kopuk şekilde yenilerle harmanlayarak çalışırsanız, çok uyumsuzluklar çıkar; ve işin içinden çıkamazsınız!. Konuyu kökten ele alarak, sistemli, birbiriyle bağlantılı ve mantıksal bütünlük içinde değerlendirmeye çalışın.

Şems, Mevlâna’ya kitaplarını terkettirmişti!. Niye dersiniz?

Tanrı” anlayışınızı geliştirip, güncelleyip, ona “Allah” ismi takmakla, hayalinizde tasavvur ettiğiniz “tanrı” anlayışından arınıp; “Allah Rasûlü”nün, anlatmaya çalıştığı “ALLAH” ismiyle işaret edileni kavrayamazsınız!

Düşünce ve anlayışınız, “tanrı” kavramı kurgusu üstüne kurulu ise, onu güncellemekle, RASÛLULLAH’ın açıkladıklarını anlayamazsınız!.

Kişinin, DİN konusunda içine düşeceği en büyük felâket, kökeninde “tanrı-ilah” kavramının olduğu DİN anlayışıdır!.

Bu anlayıştır ki, sizi sonuçta, yeryüzünde “tanrı hoparlörü peygamber” anlayışına sürükler!

Bu anlayıştır ki, sizi “bedensellikten ibaret benlik” kabulüne sürükler; bu anlayıştır ki beden – beşer anlayışını doğurur!.

Oysa düşünün bir…

Ene beşerün misliküm” (Ben sizin misliniz olan beşerim) âyeti ne demek istiyor?

Senin, kendini sandığın üzere, “kalp”siz, yiyip içen üreten uyuyan bedensel varlığım mı demek istiyor?

Yoksa…

Sen de benim gibisin, dolayısıyla benim varlığımdaki hakikat aynıyla sende de var, gel sen de kendindekini keşfet ve onu yaşa; bunu başarabilirsin takdirinde varsa… Gel bir dene” mi; denmek isteniyor?

Âhir zaman!.. Bu neslin kıyâmeti çok uzak değil işâretlere göre!

Deccaliyet sizi her yandan bedensellik ve tanrı anlayışıyla boğmaya, şuurunuzu bulandırmaya, kalbinizi karartmaya çalışıyor!. Ona hizmet verenler, –kimi bilinçli, kimi bilgisizlikten– sizi maddeci, tanrı ve peygamberi sanısına dayalı DİN anlayışı içinde ALLAH”tan ayrı hissettirmeye çalışıyorlar. “Kalb”inizdeki yerine, göklere, belki de sonuçta gökten geleceklere yönlendirmeye çalışıyorlar…

Oysa…

Tek kurtuluş yolu, yeryüzünde açığa çıkmış en muhteşem şuur, hakikatin dili, Allah Rasûlü Muhammed Mustafa (aleyhisselâm)’ı çağdaş bilimler eşliğinde YENİDEN anlamaya çalışmaktır!.

Tek Kurtuluş yolu, KURÂN’ı, gökten inmiş ciltli kitap değil; evrensel hakikatin bize açtığı BİLGİ KAYNAĞI olarak YENİDEN değerlendirip; işaret yollu bildirdiklerini deşifre etmektir.

Bilin ki, kendi kendinizesiniz!.

Ölümü tadıp, geçtiğiniz boyutun gerçeklerini yaşamaya başladığınızda, Rabbim kimmiş, Nebi kimmiş neymiş niyeymiş, yaşamın bu boyutuna hangi evrensel bilgilerle işaret edilmiş diye sorgulama yaşadığınızda, gerekli hazırlıkta değilseniz, sınav sonucu size azap verici olabilir… Beş parasız lisan bilmez çırılçıplak halde, Çinli’lerin arasına düşmüş gibi hissedin bakalım bir…

Dostlarım…

Evren içre evrenlerde her ne varsa hepsi kendi boyut ve yapısına göre bilinçli ve hedefi olan, amacı olan bir yaşam içindedir!.

En basitiyle, spermin hedefine ulaşma hareketindeki bilincine bir bakın!. Onda ne tür bir bilinç ve anlayış ve amaç var acaba?

Rahman, yüzbinlerce sperm yaratır, o boyutta; kalemle ulaştırır hedefinin kapısına!… Yüzbinlercesi yarışa çıkar; biri hedefine ulaşır; diğerleri helâk olur!.

Her bir katmanda mevcut birimlerin amacı, bir üst yapıya veya katmânâ çıkmaktır!. “Fatır”ın programı, böyle açığa çıkartır birimleri.

Her bir birim, kendi derûnundaki (noktasından gelen) hakikatin özellikleriyle, varoluş amacı doğrultusunda yolculuğa koyulur.

Evren içre evrenlerin hakikati olan kuvve (melek), yeraldığı boyuttaki işlevine göre isim alır.

Çoğu zaman, veri tabanına veya şartlanmânâ göre oluşmuş kavramlar dolayısıyla bir kısım kelimelerin gerçekte ihtiva ettiği anlamlardan perdelenir; yanlış fikirlere saplanırsın; bunun hiç de farkında olmazsın!.

Yağmur damlası iki melekle yeryüzüne iner” diyen Rasûlullah’ın işaretini anlayamazsın ilmin olmazsa, saçma bulursun. Yağmur damlası denen suyun, Hidrojen ve Oksijen olarak adını koyduğumuz iki kuvveden (melekten) meydana geldiğini bilmiyorsan!.

Beyin, kendi derûnundan gelen meleki kuvve (?) ile programlanır (fıtrat)…

İşlevi ve geleceği bellidir!.

Yaşamsal devamını sağlamak üzere, daha dördüncü ayda, bizim ruh adını verdiğimiz ışınsal (dalga) bedenini üretmeye ve tüm zihinsel veri tabanını oraya yüklemeye başlar.

İnsan beyni madde olarak algılanan yapıda ulaştığı en mükemmel yapıdır!. Yeryüzünde ondan daha mükemmel ve muhteşem bir yapı yoktur!.

Esmâ mertebesinin, yaşamakta olduğumuz boyuttaki aynasıdır beyin!.

Esmaül hüsna”daki bütün isimlerin işaret ettiği özellikler, kapasitesi kadarıyla beyinde açığa çıkmaktadır.

Beyinle de, ruhu oluşturmaktadır Allah!.

RUH’umdan nefhettim”in anlamı, “esma mertebemizdeki mânâların açığa çıkma özelliğini bahşettik beyne” demektir. Yoksa tanrının ciğerinden gelen hava dudağından üflenmemiştir insanın toprak bedeninin içine!!! Burada “ruh” kelimesi, “bu işin ruhu” veya “Kurân’ın ruhu” tanımlamalarındaki anlamda kullanılmıştır. Dalga (wave) beden anlamına değil!

Esma mertebesi”nden oluşmuş mutlak RUH’un hakikatinden (alâyı illîyin), yani sembolik anlatımla dairenin en üstünden başlayan katmansal algılama, beyinde esfeli safiline inmiş; beynin ürettiği ruh (dalga) bedendeki şuurla da tekrar yaratıldığı noktaya “alayı illiyine” doğru daireyi tamamlamak üzere yolculuğa başlamıştır.

Her insan, bu yolculukta, gidebildiği yere kadar gider, yaratılış amacına göre… Tıpkı spermler gibi…

Dünya düzdür, herşey maddedir, görmediğim şey yoktur. Gökte tanrı vardır yeryüzüne de peygamberlerle fermanname yollamıştır” diye inanan geçmişte boğulmuş kozalıların bunu anlaması elbette imkânsızdır… Çünkü onlar da o basamaklar olarak yaratılmışlardır!.

Fe tebârekallahu ahsenül hâlikiyn!.

Evet, beyin hakkında bir hususa daha dikkatinizi çekip, yazıyı ve de “YENİLEN” isimli bu son yazılardan oluşan kitabımı tamamlamak üzere devam edelim.

Bildiğiniz gibi, beynin içinde görüntü veya ses yoktur!.

Beyin görüntüyü kendisi oluşturur… Sesi de!

Dışarıda gördüğünüzü sandığınız HER ŞEY, gerçekte beynin kendi içinde oluşturduğu şeylerdir. Madde veya mânâ, cin veya melek!. Hangi isimle neyi kastederseniz edin, hepsi de beynin kendi oluşturduğu kendine göre olan suret veya sestir!.

Beyin, biyoelektrikle çalışır biyokimyasal faaliyetlerin oluşturduğu elektriksel sinyal paylaşımı bu faaliyetleri meydana getirir.

Beynin veri tabanının derununda “çok boyutlu tek kare resim” vardır! Burada geçmiş ve gelecek kavramı bulunmaz. Dejavu’nun kökeninde bu derinlikle iletişim yatar. Holografik gerçeklik, bunun temelini anlatır.

Ayrıca beyin, dışardan yani içinde yaşadığımız dalga (wave) âleminden dahi kendisine ulaşan dalgaları, çalışma programına göre değerlendirir.

Siz bu beyinde oluşan görüntü veya sese, ister halüsinasyon deyin, ister hayal, ister gerçek… Sonuçta hepsi aynı tek şeydir. Beynin oluşturduğu görüntüler!

Görüntü ve sesin ardındaki gerçek ise tektir: Algılama ve değerlendirme (Semî-Basîr)!

Kalp” diye tarif edilmiş olan “şuur”, ne kadar kapsamlı ve derinlikli değerlendirme yaparsa, ona göre adı da değişir… “Sır”, “hâfi”, “ahfâ” gibi…

İnsan hissettiği boyutu yaşar…

Beyni olmayan canlılarda açığa çıkan bilinç ise, “Fatır”ın programlamasına göre, oluşunda yer alan amaç ve işlev doğrultusunda, fiiller ortaya koyması şekliyledir…

Spermin veya ceviz ağacı tohumunun nasıl kendi programı varsa “beyin”lerinde… Tohumun neresinde gizliyse program…

Bilgisayardaki software’i (yazılımı) düşünün… Yazılım madde midir, ruh mudur? Ya da nedir? TV’deki görüntüyü ulaştıran dalgaya yüklü görüntüyü düşünün…

Cin denilen görünmez biyolojik bedensizlerin dahi, kendi yapılarını oluşturan boyuttaki “beyin”lerinde gizlidir programları ve bilinçleri… Evrendeki yapıların çoğu da böyledir kanâatimizce…

Beyin, “B” sırrı şuurunu açığa çıkarabilecek kemâliyle, “halife”olmuştur yeryüzünde!… “İNSAN” adı ve vasfıyla…

Görebilene… Değerlendirebilene!..

AHMED HULÛSİ
23 Nisan 2007
www.ahmedhulusi.org

www.yorumsuzblog.net.tc

Reklamlar

16 Responses to “YENİLENİN ARTIK”


 1. 1 ışık 2 Kasım 2007, 3:31

  Yenilenme zamanı geldi. Herkes değişebileceği oranda yenilenecektir. Her birim kendindekini açığa çıkaracaktır, ilmi kadarıyla. Yenilenmek, dünyadaki değişikliği fark edip bedensel isteklerin doğrultusunda yenilik yapamak mı, yoksa düşünsel anlamda kendini yenilemek mi. Beyninde kayıtlı olan eski bilgileri sıfırlayıp, yeni bilgilerlerle yeniden formatlanmak mı. Buna hazır mıYIZ?..

  Hiç itirazsız yeni bilgilere ne kadar açığız.. Eskiden onayladığımız ama hepsini yerine getiremediğimiz bildiklerimizle mi yenileneceğiz, yoksa hiç duymak istemeyip ret ettiğimiz bilgileri yeniden düşünmeye ve sorgulamaya başlıyarak mı yenileneceğiz?

  Yeniden doğmak yeni bir bilinçle. Bunun kıymetini anlatmaya çalışsam ifadeler yetersiz kalır. Bunu bizzat yaşayan biri olarak söylüyorum. Beyne tabi olarak değil bilinci fark ederek yaşamak. Bunun İNSANın yaşamında açığa çıkardığı değişikliği, anlatmak çok zor. Yaşanmadan anlaşılacak bir olay değil. Bakış açının, değerlendirmelerinin tamamen değişikliğe uğraması karşısında, yaşam şeklinin değiştiğini görürsün. Yaşadığın yerin o eski yer olmadını fark edersin. Allah’ın insana sunacağı en büyük ikram. Benim için yenilenmek, öncelikle sizi tanıyıp ilminizden nasiplenmekle başladı. Bunun bana verilmiş bir lutuf olduğunun farkında olarak, şükrümün acziyetini yaşıyorum.. Kur’an’ı bugünkü bilimsel verilere göre açıklayan bir zat olduğunuzu, çağın yenileyici görevinin zatınız tarafından yazılı, görsel ve internet yoluyla nasibi olana da ulaştığını düşünüyorum.

  Yenilenmek için şahıs aramak yerine bilginin nerden ve nasıl ulaştığına bakmamız gerekir. Gelen bilginin sistemde yerini bulup bulmadığını, hakikati yaşatıp yaşatmadığına bakmamız gerekir. Eğer şüphemiz varsa, önceden yaşamış öze ermiş olan Allah velilerinin, açıkladıklarını da araştırmalıyız. Hepsinin özde aynı, fakat her birinin yollarının farklı olduğunu görüp şüpheden kurtulmalıyız. Her esmasından farklı şekilde yansımakta olduğunu fark etmeliyiz. Ayet en güzel şekilde açıklıyor. Ona yaptıklarından sual sorulmaz.

  ALLAH YENİLENMEYİ nasip ettiği kullarından eylesin. “Hekes meşrebine uygun olanın peşinden gider” uyarısının ne anlama geldiğinin üzerinde düşünmeliyiz. Dileyelim bunları bizzatihi yaşayan kullarından olmuş olalım. İlmin sahibi olan ALLAH’A sonsuz şükür, İlmin ulaşmasına vesile olan zatlardan da Allah razı olsun. Bizlere de onlarla bir arada, ilim meclislerinde ilmi değerlendirebilenlerden olmayı nasip etmiş olsun.

 2. 2 mine demet güngör 11 Ocak 2008, 3:02

  Merhabalar; ben yenilenme üzerine ve diğer konular üzerine olan yazıları okuyunca cennet ve cehennem boyutlarına takıldım. Madem her şey noktadan yansıyan projeksiyonlar, göreselleğimize göre gördüğümüzü sandığımız her varlık hak, her varlığın rabbinde O’nun esma, ef’al ve sıfatları mevcut ve hiç bir şey O’ndan gayrı değil. Cehennem O’ndan farklı bir boyut mu? O da hak değil mi? Cehennem neden bizi bu kadar korkutuyor? Sonuçta O’ndan başka bir şey yoksa ve hiçlik ise ulaşmak için çabaladığımız mekan, cehennnem neresinde bu hiçliğin?
  Saygılarımla

 3. 3 bir'ol 11 Ocak 2008, 9:07

  Sayın mine hanım şöyle sormuşsunuz: ”Sonuçta O’ndan gayrı birşey yoksa ve hiçlik ise ulaşmak için çabaladığımız mekan, cehennem neresinde bu hiçliğin”?..

  Hiç olamadığın her yer senin cehennemindir!.

 4. 4 damla 5 Mart 2008, 4:42

  “HIC OLAMADIGIN HER YER SENIN CEHENNEMINDIR”

  ..sadece bir kac soz ile cok derin bir anlatim..

  son zamanlarda duydugum en etkileyici soz bu sanirim. Umarim bu bilinci her daim yasayabiliriz.

  Allah ilminizi artirsin sn Bir’ol, bizlere de yasamayi nasib etsin..

 5. 5 mechul 6 Mart 2008, 2:42

  Slm, varliga gerceklik verdigimiz hersey şirkdir, kendimiz de! dahil. Senligi benligi kaldir aradan, ortaya ciksin alemi yaratan! Icimdeki hayvanla mücadele etmekten anam agladi, emmaremle alt alta üst üste güresiyoruz ama bilinc olarak gah levvameye gah emmareye yuvarlaniyoruz, mülhime bilgisiyle yaniyor bir türlü HIC olamiyoruz.

 6. 6 dataa 11 Nisan 2008, 11:53

  “Om” zikri cinler ile rezonansa geçilir diye tavsiye edilmiyor,
  Biz de bu zikri yapmaya çekiniyoruz.

  M harfi, iki 1 rakamının yüzyüze dönmüş, el ele tutuşmuş; Cem olmuş? hali.
  ve M, dudakları Cem ettiren ender harflerden biri, O ise Bir demek.
  Bu zikrin tavsiye edilmemesinin sebeplerini açabilir misiniz?

 7. 7 Cevap 11 Nisan 2008, 1:43

  Dataa, sorunun cevabı:
  Om Yazmış:
  11 Nisan 2008 13:04

 8. 8 mustafa öz 11 Nisan 2008, 3:47

  “Om” zikri ile cinlerle rezonansa geçilir”
  Ayni mantıkla bir kısım müzik aletlerinin ve çalgıların çalınmasının cinler ile rezonansa geçme sonucunu doğuracağını söyleyebilir miyiz?

 9. 9 Müzik 11 Nisan 2008, 5:20

  Mustafa Öz Bey; ilginç bir tespit yapmışsınız…

  Bazı müzik türlerinin sakinleştirici, dinlendirici özelliği olup, akıl hastaların tedavisinde kullanıldığını biliyorum…

  Bazı müzik türlerinin ise; insanları hırçınlaştırıcı, saldırganlaştırıcı, asabileştirici vb.. olumsuz yönlerinin olduğunu biliyorum…

  Bitkiler üzerinde yapılan bilimsel deneylerde; bitkilere değişik müzik türleri dinletildiğinde (demek ki, müzikten açığa çıkan frekansı algılıyorlar) farklı şekilde etkilendikleri görülmüş… Bazı müziklere olumlu sonuç verip gelişirken; bazı müziklere olumsuz tepki verip soldukları gözlendi…

  Bu zarar verici müzik türlerinde, “o müziğin direk açığa çıkardığı belli frekanstaki dalgalar, beynin frekans ayarını değiştirerek mi zarar veriyor”; yoksa “acaba o müziğin açığa çıkardığı frekansa beyin ayarlanıp, cinlerle rezonansa mı geçiliyor?”; diye kafamın içinde ampul yaktınız !?!?!?

 10. 10 dataa 11 Nisan 2008, 9:42

  Başka bir sorumuz daha var:

  B ismiAllah
  B ismi Allah

  B ismi Allah olanın
  A ismi nedir diye bir soru olabilir mi?

  Teşekkürler

 11. 11 cebraill 12 Nisan 2008, 1:21

  ”Rabbin öyle bir ismi vardır ki:
  Bir
  sonsuzluk ve sınırsızlık
  anlamlarına gelir.
  Bu isim bir Daire ile ifade edilir ve Rabbin en büyük ismi olup yeniden Birlik ve Beraberlik ve Kardeşlik getirecektir.”
  Bir Ahmed

  Türkçe Kur’an’da:
  ”O Alemlerin Rabbidir” diye hemen hemen her 2, 3 sayfada göze çarpan bir anlatım var.

  Yenileyicinin işlevi adlı eserde,
  Linux ve Windows ile mecazi olarak anlatılan bilgi,
  B isim A isim olabilir mi?

  İnsanlığa çağ atlatacak olan olay,
  Rabbin yeni bir özelliğinin (isminin) deşifresinden başka ne olabilir ki?

  ”İnsanlar ilk başta tek bir Ümmet idi”
  Arapça ters istikamete doğru yazılıyor,
  Zamanda ileriye doğru yol alıyor gözüküyorken, gerçekte zamanda geriye doğru yolculuk yapıyor olabilir miyiz?
  En başa..

  E=mc2
  2cm=E

  E=O harfinin açılmış hali

 12. 12 kudduss 14 Nisan 2008, 12:02

  @ 3 Harfi tuşlamadan Bilgisayar bize
  @
  işaretini vermiyor, demek ki Bilgisayar için ne kadar değerli bir Harf/İŞARET.

  Tuşladığımız harf ya da işaretler ise:
  Ctrl+Alt+Q=KAF

  ”Kaf Allahu Te’Ala Hazretlerinin isimlerindendir”
  Bir Ahmed.

  (Q)
  Kaf Zikrinde bir sakınca olabilir mi?
  Bu zikir hakkında bilginiz var mı?

  Selam.

 13. 13 Rut 19 Nisan 2008, 11:09

  Bütün Senaryo 19 üzerine kurulmuştur.
  Kaf Arap alfabesinin 19. harfi olup,
  sayısal değeri 100’dür.
  ”Allah’ın 100. ismini bulan hayatın anlamını bulmuştur”
  Muhammed Rahman Rahim A.v.s.

 14. 14 100.isim 19 Nisan 2008, 2:24

  Dostlar kelime, harf, sembol aramakla boşuna zamanınızı ve enerjinizi harcamayın…
  Öze, manaya yönelin… Bu işi de; talih kuşuna, milli piyangoya, sihirli kelime, büyülü harf anlayışına sürüklemeyin…
  ALLAH’ın 100. ismi denen; ALLAH’ı bütün olarak, tastamam olarak, sınırsız-sonsuz olarak, Ahad-Samed olarak, doğmamış-doğurmamış olarak… bilmenin şuuruna erince; kainat ve içindekilerin gerçekte varlık kokusu almadığını anlamaktır…
  Sınırsız-sonsuz-tekliğin HEPliğinin farkedilmesiyle HİÇliği hallenmektir…

  Saygılar…

  ALLAH’ın 100. ismi denen bu düşüncelere vardırır.. İsim, kelime arayışına girmeyin… Manaya, özelliğe, hale, yaşantıya yönelin… Hayırlı olsun…
  Teşekkürler..

 15. 15 salavatt 19 Nisan 2008, 4:18

  En büyük mucizeyi mucize yapan
  O’nu meydana getiren harflerdir,
  her bir İsim zikrinin bir getirisi var,
  Kaf zikri insanın Zeka kapasitesini
  arttıran bir özelliğe sahip,
  Öze giden yolda sadece bir Araçtır,
  işin özü yukardaki gibidir..:)

  ”Bir isim yaratılmamıştır Zat’ına layık bulunsun” Hz. Ali A.s.

  Saygılar, Teşekkürler.

 16. 16 dostt 21 Nisan 2008, 11:39

  Allahu TeAla ‘ol’ diyor herşey oluyor;
  ‘Kün’

  Biz Zikir yaparken Kün Emrini kullanabilir miyiz?
  Hayy olmak için kün Hayy, kün Hayy, kün Hayy diye tespih çekmemizde bir sakınca var mı? Ya da..
  Kün Mü’min, Kün Abdullah, Kün Veli gibi zikirler yapmamızda bir sakınca var mı?

  Saygı ve Selam ile


Comments are currently closed.Yorumsuz Blog (Arşiv II) burada…

Yorumsuz Blog (Arşiv III) burada.

SON YORUMLAR

Sevgiye dair hakkında sed191
İslami Foton Kuşağı hakkında sed191
Mevlana’nın dilinden Hz.… hakkında Hasan boyraz
» The Secret’in sırrı aç… hakkında elif
Özümle Konuşmalar hakkında doğan
İslami Foton Kuşağı hakkında necmi
» Önemli Bir Uyarı !.. hakkında Tevhidi
» Simurg’u Ararken hakkında ahmet
İslami Foton Kuşağı hakkında Filminsonkaresi
İslami Foton Kuşağı hakkında marduk_fotonkuşağı
Devrin Alimleri, Eski Zaman Ka… hakkında mehmet akıf
Beyin Fırtınası (27) hakkında barış
İslami Foton Kuşağı hakkında Ayşe
» Simurg’u Ararken hakkında Çağrı Dörter
» Harika Sözler (1) hakkında deniz

ABONE OL!

E-postanızı girin; Yazıları önce siz okuyun!

ARŞİV

Yorumsuz Blog’un izlendiği ülkeler:

Araçlar

Reklamlar

%d blogcu bunu beğendi: